Ouderbetrokkenheid        

begeleiding-leerkracht-kind-ouder-centraal-nederland

Het belang van ouderbetrokkenheid wordt steeds meer erkend. Men spreekt al over ouderbetrokkenheid 3.0! Hierbij wordt gewerkt aan een vorm van pedagogisch partnerschap.

Teambijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst voor het team praten we over ouderbetrokkenheid 3.0. We stellen  daarbij  de volgende vragen:

  • Wat is onze visie? Wat voor een school willen we zijn voor onze ouders?
  • Op welke manier kunnen we ouders betrekken in de school?
  • Wat is daarvoor nodig?
  • Op welke manier communiceren wij (dan) met onze ouders?
  • Hoe is het gesteld met onze communicatievaardigheden?

In de workshop ontwikkelt u uw visie op ouderbetrokkenheid verder. U leert ook hoe u hiervoor een stevig draagvlak kunt creëren.

Ouderbetrokkenheid heeft een grote invloed op de leerprestaties van kinderen; het draagt zelfs bij aan een optimale ontwikkeling!

Ouders meer betrekken in uw school?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.