Van coaching tot bestuursmodellen, van interim management tot verbetering van zwakke scholen: steeds is onze insteek de actuele situatie op de werkvloer. Van daaruit stellen we een advies en plan van aanpak op om te komen tot begeleiding en verbetering.

“Wat betekent deze vraag, in deze context, in deze school, met deze mensen, met dit bestuur? Hoe komen we vanuit die verkenning én inventarisatie tot het formuleren van haalbare doelen en werkwijzen?

 

Advisering op het terrein van management en organisatie gebeurt vanuit respect voor de eigen identiteit van uw school of vereniging.