Analyse van opbrengsten       

groep-leerkrachten-in-overleg-centraal-nederland

Hoe doen we het als school? Presteren we goed op alle leergebieden? Hoe doen onze speciale leerlingen het?

Met opbrengstenanalyses kunt u een doelmatig onderwijsbeleid voeren. Centraal Nederland kan u hierbij begeleiden. Wij leren u hoe u uit de resultaten van de toetsen Cito-LVS gegevens haalt om evaluatievragen te beantwoorden.

Vragen op groepsniveau:

  • Hoeveel is de vaardigheid van mijn leerlingen gedurende het schooljaar toegenomen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde?
  • Is deze toename bevredigend?
  • Hoe verhoudt deze toename zich tot die van voorgaande jaren en tot het landelijk gemiddelde?
  • Ziet het beeld er voor verschillende subgroepen (uitgesplitst naar thuistaal, leerlinggewicht e.d.) hetzelfde uit?

Of vragen op schoolniveau:

  • Doen we het als school goed met alle typen leerlingen? Of doen we het beter met leerlingen die specifieke achtergrondkenmerken hebben?
  • Presteren we als school goed op alle leergebieden?
  • Welk onderdeel kunnen we het beste in ons onderwijsmeerjarenplan aanpakken?

Bij het beantwoorden van deze vragen werken we met onder andere: dwarsdoorsneden, trendanalyses, vaardigheidsgroei van leerlingen en groepsanalyses.

Zijn alle beleidsactiviteiten in uw vereniging of school gericht op een zo goed mogelijk leerresultaat van elke leerling?

Op zoek naar een goede analyse van uw opbrengsten?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl  of info@centraalnederland.nl
Ook kunt u ons bellen: 085 – 8 330 330.