Kwaliteitszorgsystemen: Kwaliteitskaarten en Integraal

Bent u op zoek naar mogelijkheden om uw kwaliteitszorg een boost te geven?

CN kan u adviseren of ondersteunen bij het werken met:

Kwaliteitskaarten

Door het invullen van de kaarten werkt u aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs volgens een vastgestelde planning.

Integraal

Integraal is een zelfstandige module binnen Parnassys die de beschikbare data van Parnassys gebruikt en waarmee aan de hele kwaliteitscyclus invulling is te geven.

Belangrijke kenmerken van Integraal

De cockpit

De cockpit is de plaats waar het overzicht wordt gegeven. Naast de ‘harde data’ bevat deze ook relevante ‘procesdata’ en  vragenlijsten die ‘dekkend’ maar compact zijn.

Belangrijke vragen bij (het gaan) werken met Integraal:

Hoe realiseert u op uw school een lerende (school)cultuur die ondersteunend, uitdagend, innovatief en veilig is?
Hoe krijgt u zicht op en benut u optimaal het kennis- en vaardigheidsniveau van leerkrachten?
Hoe krijgt u zicht op en benut u optimaal het kennisniveau van school en individuele leerlingen?
Hoe stimuleert en bevordert u de wederzijdse communicatie met ouders?
Hoe zet u uw school op de kaart?

Gestandaardiseerd maar wel flexibel

Integraal biedt voor bijvoorbeeld de (wettelijke) basiskwaliteit en de tevredenheidspeilingen gedegen standaarden.
Naast tevredenheidspeilingen biedt het ook zelfevaluaties. Beide zijn naar eigen voorkeur aan te passen. Dat maakt landelijke normering en benchmarking mogelijk en helpt gebruikers om snel zicht te krijgen op die aspecten die van essentieel belang zijn in een goed systeem van zelfevaluatie.

Binnen Integraal gaat het voortdurend om de verbinding tussen de kwaliteitsindicatoren (de warme en koude data) en de vertaling hiervan naar schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. U ziet dat op elk niveau terugkomen. Dat geeft u en uw team grip op kwaliteit

Verder dan signaleren

Een goed kwaliteitszorgsysteem gaat volgens ons verder dan het benoemen van welke indicatoren voldoende of onvoldoende zijn. Integraal geeft op basis van de evaluaties (de resultaten van de vragenlijsten) aan welke strategische doelen aandacht vragen. Een pop-upscherm geeft vervolgens kernachtig aan wat de onderliggende kwaliteitsaspecten zijn.

Inspectieproof

In Integraal zijn steeds de meest recente inzichten van de inspectie verwerkt.

Tijdbesparend

Integraal zorgt voor het efficiënt stroomlijnen van alle werkprocessen rond het verzamelen en analyseren van data.
Integraal biedt de mogelijkheid om eigen streefdoelen in te voeren (naast de standaard aanwezige inspectienorm).
Integraal maakt borging van de basiskwaliteit en schoolspecifieke kwaliteit op kernachtige en efficiënte wijze mogelijk.

Benieuwd hoe Integraal  uw onderwijs kan verbeteren?

 

Centraal Nederland biedt de mogelijkheid tot een Basistraining voor Integraal

Neem contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.