Inspectiescan

leerkrachten-in-overleg-man-en-vrouw-centraal-nederland

Goed voorbereid de inspectie ontvangen? Wilt u de inspectie een goed en reëel beeld van uw school geven?

Met de Inspectiescan kunt u anticiperen op vragen die de inspecteur u gaat stellen. Hoe? Door enkele bezoeken en een rapportage van onze adviseur. Zo voorkomt u verrassingen tijdens het inspectiebezoek.

Opzet van de Inspectiescan

Na twee bezoeken van onze onderwijsadviseur en een rapportage weet u waar uw school staat. Wij onderzoeken de volgende onderwerpen en doen daarover verslag:

 • Uitstraling van uw school.

  Welke eerste indruk geeft uw school?

 • Kwaliteitsaspect Opbrengsten.

  De eindopbrengsten en tussenopbrengsten van uw school houden wij tegen het licht van het meest recente inspectiekader. Tevens doen wij aanbevelingen voor onderwijsimpulsen.

 • Kwaliteitsaspect Onderwijsleerproces.

  We bekijken of het behalen van de kerndoelen in uw school op orde is of dat dit wellicht nog aanscherping vraagt. Daarnaast kijken we naar de kennis die er is van de diverse onderwijsmethoden, additionele materialen en onderwijsmiddelen die uw school gebruikt. Bent u alert op mogelijke omissies in uw methode?

 • Kwaliteitsaspecten Leerkracht en Zorg en Kwaliteit.

  We lopen de aandachtspunten van de inspectie langs. Zo weet u waarop de inspectie let bij een groepsbezoek. In hoeverre is de leerkracht een vakinhoudelijke en didactische expert? Voor Zorg en Kwaliteit is de inspectie vooral geïnteresseerd in wat werkt en goed onderbouwd en zichtbaar is in de school.

 • Wordt er voldaan aan de wet- en regelgeving?

  We voeren een check uit op uw schoolgids, schoolplan, zorgplan en onderwijstijd.

 • Trends en Rapporten.

  Wij lichten enkele aandachtspunten en trends uit het laatste jaarverslag van de inspectie. Daarbij zetten we uw laatste inspectierapport af tegen de inspectieresultaten van basisscholen in Nederland van de afgelopen twee jaar.

Meer weten over de Inspectiescan?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.