Praktijkverhaal studiedag Sociale Veiligheid

Inspirerende studiedag over sociale veiligheid en communicatie.

Hoe bevorderen we de sociale veiligheid? Wat kunnen we verbeteren aan de communicatie op school?

Deze vragen legden wij voor aan Centraal Nederland. Als schoolteam wilden we, na het traject ‘VAKmanschap maakt Meesterschap , de professionaliteit op het gebied van sociale veiligheid binnen de school bevorderen. Dit leidde tot een studiedag over communicatie en sociale veiligheid. Die twee zaken hebben immers alles met elkaar te maken.

Onder leiding van onderwijsadviseur Caroline van der Plas maakten we als teamleden opnieuw kennis met elkaar. We vertelden elkaar over onze jeugd, over het gezin waaruit we komen en hoe ons dat heeft gevormd. Een boeiende start waarmee we ons kwetsbaar opstelden. Maar de toon voor de studiedag was ermee gezet. Caroline wisselde de theorie af met praktijkoefeningen. Zo gingen we aan de slag met de ‘roos van Leary’ en met het ‘5-G-model’. Daarbij oefenden we met het geven van ik-boodschappen en het doorvragen. We besloten de dag met het uitvoeren van een casus over een leerkracht en een ouder tijdens een tien-minuten-gesprek. Het was boeiend en leerzaam.

Terugkijkend op deze studiedag komt er één woord bovendrijven: inspirerend! Hartelijk dank aan Caroline voor het overbrengen van haar enthousiasme over dit thema aan ons.

Gert Nap, directeur School met de Bijbel, Emst.

 

Wilt u ook een studiemiddag voor uw team over dit thema?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.