Pestaanpak Prima     

Schoolbrede aanpak tegen pesten

Ondanks het feit dat veel scholen een pestprotocol hebben, komen er nog steeds situaties voor waarin scholen niet goed weten om te gaan met pestgedrag. Het protocol is onderschreven maar het blijft een map voor in de kast.

Centraal Nederland is gecertificeerd om scholen met het programma Prima te begeleiden.

Wat kunt u van Prima verwachten?

  • Er is continue aandacht voor pestgedrag door de jaren heen.
  • Er wordt een Kernteam Pesten op school aangesteld, dat de supervisie heeft over de schoolbrede aanpak van pestgedrag.
  • Er is een blijvende preventieve benadering op alle niveaus: school, leerling, ouders.
  • Er is materiaal voor leerlingen in groep 6. 7 en 8, leerlingmateriaal bij de film Spijt en een pestmeter.
  • Er is –en dit is het belangrijkste- aandacht om een mentaliteitsverandering in de gehele school op gang te brengen.

Scholen kunnen de materialen bestellen of downloaden, een e-learningmodule gebruiken en zo zelf Prima op school invoeren.

Ook is het mogelijk contact op te nemen met een gecertificeerde Prima-begeleider voor bijvoorbeeld:

  • een workshop voor het team
  • een analyse van de pestmeter
  • een ouderavond
  • intervisie met het team
  • ondersteuning van het Kernteam Pesten

Zo is een school Prima te maken!

Meer weten over Prima?

Neemt u dan contact op met Karen Postma, gecertificeerd Prima-begeleider, kpostma@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Wilt u zich oriënteren op Prima?

Kijkt u dan op: http://www.veiligheid.nl/training/ondersteuning-op-maat-voor-prima