Professioneel communiceren en omgaan met agressie    

Niet alleen leerlingen maar ook ouders maken zich vaker schuldig aan agressie. Hoe ga je als schoolteam met dit ongewenste gedrag om?

Voor schoolteams organiseren wij over dit thema een korte cursus van twee bijeenkomsten van twee uur, waarbij de theorie en de praktijk worden afgewisseld.

Bijeenkomst 1:

  • Agressie in het primair onderwijs: je leert verschillende vormen van agressie onderscheiden en manieren om hierop te handelen.
  • Ouderbetrokkenheid 3.0 in de school: educatief partnerschap is wederzijdse betrokkenheid van ouders naar school en van school naar ouders.
  • Professioneel communiceren met ouders: aan de hand van communicatiestijlen en rollenspelen werk je aan de competentie professioneel communiceren.

90 procent van de leerkrachten voelt zich veilig op school. Maar hoe zit het met de andere 10 procent?

Bijeenkomst 2 (intervisiebijeenkomst):

  • Intervisie diverse cassussen: evaluatie van je eigen communicatie met ouders.
  • Gedragsafspraken maken: hoe kun je als schoolteam afspraken maken om agressie te voorkomen?

Beter omgaan met agressie?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.