Anti-pestcoördinator    

pesten-veilige-school-centraal-nederland

In elke klas zitten gemiddeld drie leerlingen die worden gepest.

Pesten heeft vaak negatieve gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de betrokkenen. Niet alleen voor degenen die gepest worden, ook voor pesters is het pesten niet goed. Doordat ze onaangepast gedrag ontwikkelen, komen ze eerder in de problemen. Pesters hebben zelfs viermaal meer kans op een criminele carrière. Voorlichting heeft nauwelijks invloed op pesters. Implementatie van een pestprotocol helpt wel.

Scholen dienen volgens de anti-pestwet:

 • een bewezen effectief anti-pestprogramma te gebruiken;
 • toezicht te houden op de sociale veiligheid in de school;
 • een contactpersoon annex anti-pestcoördinator aan te stellen.

De nadruk van de anti-pestwet ligt op preventie. Om leraren te helpen het pesten beter aan te pakken, gaan lerarenopleidingen meer aandacht besteden aan pesten en wordt voor de huidige leraren een training ontwikkeld om hen bij te scholen.

Training (toekomstige) anti-pestcoördinator

Bij Centraal Nederland kunnen (toekomstige) coördinatoren van anti-pestbeleid een basistraining volgen, individueel, maar ook in groepen (voor een schoolvereniging).

Resultaat

De deelnemer ontwikkelt zich in zijn functie door middel van kennisontwikkeling, casusbespreking en intervisie. Ook geeft hij de functie meer vorm, onder andere door de voorlichting binnen de school te verbeteren(preventie)

Werkwijze

In twee bijeenkomsten van tweeënhalf uur komen aan de orde:

 • betekenis wet sociale veiligheid op school;
 • rol, taken en verantwoordelijkheden anti-pestcoördinator;
 • signaleren van pestgedrag in de groep en in het team;
 • meldcode en meldplicht;
 • het voorkomen van pesten ; preventie en methoden;
 • voorlichting en preventie naar kinderen en ouders;
 • mogelijkheden monitoren van pesten en sociale veiligheid kinderen;
 • ondersteunen en advisering naar collega’s en ouders (preventie);
 • kennisnemen van allerlei materialen
 • oefenen casussen, samenwerking contactpersoon.

Meer weten?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.