Training klassenbezoeken

Hoe leg je een effectief klassenbezoek af?

Waar let je als intern begeleider of bouwcoördinator op als je een klassenbezoek aflegt? Welke kijkwijzer gebruik je? Wat is goede feedback voor een leerkracht ? En hoe geef je hieraan een concreet vervolg?

Centraal Nederland biedt (startende) bouwcoördinatoren en intern begeleiders een traject aan waarin ze hun vaardigheden bij klassenbezoeken ontwikkelen en/of optimaliseren. De bouwcoördinator / intern begeleider legt samen met een onderwijsadviseur van Centraal Nederland een aantal klassenbezoeken af. Hierbij maken zij gebruik van een kijkwijzer. Dit kan een kijkwijzer van de school zijn of een van Centraal Nederland. Naast het gebruik van de kijkwijzer en observatietechnieken, staat een effectieve nabespreking van de geobserveerde les centraal. Belangrijk hierbij is om met elkaar te komen tot concrete en haalbare doelen.

Traject op maat

De frequentie van klassenbezoeken met de CN-adviseur is in onderling overleg te bepalen. Het traject is geheel op maat te maken. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een teambijeenkomst te organiseren waarin teamleden worden voorbereid op collegiale consultatie.

Opzet traject

De opzet van een begeleidingstraject kan er als volgt uitzien:

 • Voorbereidingsbijeenkomst met  bouwcoördinator / intern begeleider waarin aan de orde komen:

  • doel van de training;
  • gebruik van de kijkwijzer, met, bijvoorbeeld, aandacht voor het deel ‘Didactische vaardigheden: toepassen model (expliciete) directe instructie’.
  • nabesprekingen: hoe houd je een effectieve nabespreking? Er is een format voor nabespreking beschikbaar (hoe maak je concrete afspraken en stel je doelen?)
  • feedback: hoe geef je objectieve feedback?
 • Afleggen klassenbezoeken met CN-adviseur

 • Evaluatiebijeenkomsten met bouwcoördinator / intern begeleider na eerste en tweede ronde klassenbezoeken.

 • Een teambijeenkomst over collegiale consultatie.

Belangstelling voor een begeleidingstraject?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.