Teambuilding        

Een positieve, inspirerende sfeer in uw team creëren? En hoe is het beste uit verschillende persoonlijkheden en talenten te halen?

Teambuilding is een prima middel om de effectiviteit en samenwerking in een team te vergroten. U kunt  aan gerichte teambuilding denken als u:

 • een visie wilt ontwikkelen voor de komende jaren;
 • meer betrokkenheid en onderling begrip wenst;
 • een meer open communicatiesfeer nastreeft;
 • obstakels die van invloed zijn op de sfeer en de samenwerking aan de oppervlakte wilt brengen;
 • meer helderheid over ieders ‘rol’ in de groep wenst en de effectiviteit van die rollen wilt toetsen;
 • elkaar beter wilt leren kennen, bijvoorbeeld bij wisseling van collega’s.

Zeg het, loop er niet mee rond en ga vooral geen wandelgangengeklets aan! Als er te lang gezwegen wordt, er omheen gedraaid wordt, ontstaat er in een team onduidelijkheid

Aanpak:

Begeleiding bij teambuilding is maatwerk. Toch zijn er vaste onderdelen te noemen, zoals:

 • intakegesprek met (bovenschoolse) directie;
 • contact maken met het team en de cursisten (individueel);
 • aandacht voor en analyse van de groepsdynamiek;
 • een teamdag, met aandacht voor visie, inspiratie, rollenspelen (desgewenst met medewerking van een acteur), creatieve opdrachten;
 • praktische benadering vanuit theoretische modellen, zoals de IJsberg van McClelland, de teamrollen van Belbin, met aandacht voor de onderliggende overtuigingen van menselijk gedrag.

Wilt u met uw team werken aan teambuilding?

Neem dan contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.