Governance

Zijn de formele lijnen tussen directie en toezichthouder goed geregeld? Hoe verloopt de afstemming van taken en bevoegdheden in de praktijk?

Ons onderwijsadviesbureau signaleert knelpunten in de uitwerking van bestuurlijke vernieuwing. Zo kunnen wij u helpen om de bestuurskracht en het beleidsvoerend vermogen van uw school te versterken. Het resultaat? Een autonome school die goed is in haar kerntaken.

U krijgt van ons maatwerk en alles wat u met ons bespreekt valt onder onze geheimhoudingsplicht

Knelpunten die zich in de bestuursstructuur kunnen voordoen:

  • De toezichthouder houdt zich bezig met managementvraagstukken in plaats van met bestuurlijke taken, zoals maatschappelijke verantwoording.
  • Docenten stappen met vragen naar het bestuur in plaats van naar de directie.
  • De algemeen directeur is hoofdelijk verantwoordelijk voor de geldstromen binnen de Lumpsumfinanciering. Binnen een schoolvereniging levert dit discussie op.
  • De betrokkenheidslijnen lopen in de praktijk anders dan de formeel vastgelegde lijnen.

Herkent u een of meer van deze knelpunten?

Wij kunnen u advies en begeleiding geven en gaan graag met u in gesprek.