Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is voor CN belangrijk, omdat wij veel leerlingonderzoeken verrichten. Te allen tijde dienen ouders eerst schriftelijke toestemming te geven voor:

  • leerlingonderzoek bij hun kind,
  • gesprekken met hun kind,
  • het delen van informatie over hun kind met derden.

Hieronder kunt u de verschillende bijlagen inzien: