Werkgeheugenproblemen

Hoe ga je om met werkgeheugenproblemen bij kinderen? Heeft u een kind in de groep dat moeite heeft met het opvolgen van instructies? Een leerling die het lastig vindt om kleine hoeveelheden informatie te onthouden terwijl hij tegelijkertijd andere gegevens verwerkt?

Dit kind kan problemen hebben met het werkgeheugen. Kinderen met een zwak werkgeheugen ondervinden in het dagelijks leven problemen met taken die een beroep doen op het opslaan en verwerken van nieuwe informatie. Dikwijls wordt gedacht dat deze kinderen snel zijn afgeleid en concentratieproblemen hebben. Het is belangrijk om werkgeheugenproblemen te herkennen. Centraal Nederland heeft specialisten in huis die u hierbij kunnen ondersteunen en concrete tips en tools hebben om kinderen met werkgeheugenproblemen te helpen.

Studiemiddag leerkrachten

Centraal Nederland organiseert studiemiddagen voor leerkrachten over dit onderwerp. Aan de orde komt onder andere:

  • het werkgeheugen en de invloed daarvan op het leren;
  • de signalering van werkgeheugenproblemen;
  • interventies voor het verbeteren van het werkgeheugen.

Training ‘Beter bij de les’

‘Beter bij de les’ is een programma voor het verbeteren van de executieve functies. Training van het werkgeheugen is een onderdeel van dit programma. Voor leerkrachten of intern begeleiders die trainer zijn geworden voor ‘Beter bij de les’, bieden wij de mogelijkheid van coaching. Wij kunnen hen begeleiden bij het proces door intervisiebijeenkomsten of supervisie op afstand door wekelijks via telefoon of e-mail contact te hebben. Daarnaast kunnen wij de diagnostiek verzorgen die nodig is voor de indicatie van de training en een voor- en nameting verrichten om de effectiviteit van de behandeling in kaart brengen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.