Werkgeheugenproblemen

Hoe ga je om met werkgeheugenproblemen bij kinderen? Heeft u een kind in de groep dat moeite heeft met het opvolgen van instructies? Een leerling die het lastig vindt om kleine hoeveelheden informatie te onthouden terwijl hij tegelijkertijd andere gegevens verwerkt?

Dit kind kan problemen hebben met het werkgeheugen. Kinderen met een zwak werkgeheugen ondervinden in het dagelijks leven problemen met taken die een beroep doen op het opslaan en verwerken van nieuwe informatie. Dikwijls wordt gedacht dat deze kinderen snel zijn afgeleid en concentratieproblemen hebben. Het is belangrijk om werkgeheugenproblemen te herkennen. Centraal Nederland heeft specialisten in huis die u hierbij kunnen ondersteunen en concrete tips en tools hebben om kinderen met werkgeheugenproblemen te helpen.

Studiemiddag leerkrachten en ouderavond

Centraal Nederland organiseert studiemiddagen voor leerkrachten en ouderavonden over dit onderwerp. Aan de orde komt onder andere:

  • het werkgeheugen en de invloed daarvan op het leren;
  • de signalering van werkgeheugenproblemen;
  • interventies voor het verbeteren van het werkgeheugen.

Trainers:

Hetty Noordegraaf (GZ-psycholoog) en Caroline van der Plas (orthopedagoog) geven de training voor leerkrachten.
Anne Pleysier-Hannink (orthopedagoog-generalist) verzorgt de ouderavond.

Datum:

Data en tijden bepalen we in onderling overleg met school en ouders.

Training ‘Beter bij de les’

‘Beter bij de les’ is een programma voor het verbeteren van de executieve functies. Training van het werkgeheugen is een onderdeel van dit programma. Voor leerkrachten of intern begeleiders die trainer zijn geworden voor ‘Beter bij de les’, bieden wij de mogelijkheid van coaching. Wij kunnen hen begeleiden bij het proces door intervisiebijeenkomsten of supervisie op afstand door wekelijks via telefoon of e-mail contact te hebben. Daarnaast kunnen wij de diagnostiek verzorgen die nodig is voor de indicatie van de training en een voor- en nameting verrichten om de effectiviteit van de behandeling in kaart brengen.

Wilt u meer informatie?

U kunt contact opnemen met Hetty Noordegraaf, hnoordegraaf@centraalnederland.nl

Hetty Noordegraaf
helpt u graag verder

Mail naar hnoordegraaf@centraalnederland.nl
of bel 06 33 14 13 45

Hetty Noordegraaf helpt u graag verder
Hetty Noordegraaf helpt u graag verder