Indicatieonderzoek voortgezet onderwijs

groep-kinderen-brugklas-faalangst-training-centraal-nederland

Het laatste jaar van de basisschool is voor kinderen in groep 8 een belangrijk jaar. Wilt u de mogelijkheden die het kind heeft in beeld krijgen? En wilt u zorgvuldig kiezen?

Centraal Nederland biedt een indicatieonderzoek voortgezet onderwijs aan als afsluitingsonderzoek voor groep 8. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een intelligentieonderzoek met de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en een persoonlijkheidsonderzoek met LMT (LeerMotivatietest) Deze laatste is facultatief.

De LMT is ontwikkeld om de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren van leerlingen in kaart te brengen. Met de LMT kan een beeld worden verkregen van:

  • de leermotivatie van de leerling (in hoeverre de leerling de behoefte heeft om te presteren);
  • zijn of haar zelfvertrouwen (hoe gaat de leerling met gevoelens van spanning om);
  • het doorzettingsvermogen (in hoeverre is de leerling in staat om in (spannende) situaties optimale prestaties te kunnen leveren);
  • en de sociale wenselijkheid (in hoeverre heeft de leerling de neiging om zichzelf in een onrealistisch gunstig daglicht te stellen).

Het is van groot belang dat de keuze voor het voortgezet onderwijs op zorgvuldige wijze plaatsvindt. Een keuze die recht doet aan de mogelijkheden die het kind heeft gekregen!

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte van afname is 35 leerlingen. De leerkracht dient bij de afname aanwezig te zijn. Beide onderdelen van het indicatieonderzoek voortgezet onderwijs kunnen door leerlingen met dyslexie worden gemaakt.

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.