Een beetje stress kan je helpen de dingen beter te doen.

Bij sommige kinderen is de angst voor mislukking, afwijzing of negatieve beoordeling door vrienden zo groot, dat leerprestaties en sociale vaardigheden eronder lijden. We spreken dan over cognitieve faalangst en/of sociale faalangst.

In de groepstraining ‘Je Bibbers de baas’ wordt op een speelse wijze geoefend met het herkennen van angstsignalen, het toepassen van de vier G’s (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag) uit de cognitieve gedragstherapie. De kinderen leren om niet-helpende gedachten op te sporen, te bekijken of deze gedachten wel kloppen en ze te vervangen door helpende gedachten. Daarna maken ze een stappenplan om de dingen waar ze bang voor zijn stap voor stap te oefenen en te overwinnen. Ook doen ze ontspanningsoefeningen en oefenen ze in sterk staan en “nee” zeggen. Wat ze tijdens de training leren, kunnen ze thuis oefenen met huiswerkopdrachten.

Opzet training

De training bestaat uit 9 trainingssessies van anderhalf uur. Vooraf vindt een intakegesprek plaats met ouders en kind. Er zijn 2 bijeenkomsten voor ouders en leerkrachten, waardoor zowel school als ouders bij de training betrokken worden. Voor elke bijeenkomst is trainingsmateriaal ontwikkeld dat thuis gemaakt moet worden. Om het rendement van de training te vergroten, is het belangrijk dat ouders/verzorgers stimuleren en ondersteunen bij het maken van het huiswerk.
De training wordt gegeven door een GZ-psycholoog of orthopedagoog.

Doelgroep

Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Locatie

De training kan op school worden aangeboden. Als er meer kinderen van verschillende scholen zijn aangemeld, wordt gekozen voor een nader te bepalen locatie.

Data en tijden

Data en tijden worden in overleg met school en ouders bepaald.

Kosten

In overleg met school wordt een offerte op maat gemaakt. Bij een groepsgrootte van 8 deelnemers bedraagt de prijs 460 euro per deelnemer.

Uit het evaluatieformulier van een ouder:

Een zinvolle en complete training die afgestemd is op individuele behoeften. ‘Je Bibbers de baas’ is niet alleen voor nu goed, maar geeft ook bagage voor de toekomst.

Meer informatie?

Voor algemene informatie of vragen kunt u contact opnemen met de administratie van Centraal Nederland, info@centraalnederland.nl  of bel 085 – 8 330 330.

Je bibbers de baas

  • 9 trainingssessies van anderhalf uur.
  • 2 bijeenkomsten voor ouders en leerkrachten,
  • In overleg met school wordt een offerte op maat gemaakt.
  • Groepsbehandeling, 10 deelnemers: 420 euro per deelnemer.
  • Groepsbehandeling, 8 deelnemers: 475 euro per deelnemer
  • Groepsbehandeling, 6 deelnemers: 590 euro per deelnemer
  • Individueel: 1525 euro

€ 420,-
Per deelnemer

Meer informatie