Interim Interne Begeleiding

begeleiding-leraar-en-kind-centraal-nederland

Heeft u tijdelijk interne begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege ziekte of ter ondersteuning van het coördineren van de leerlingenzorg?

Centraal Nederland levert op korte termijn deskundigen met een orthopedagogische achtergrond die als interim intern begeleider aan de slag kunnen op uw school. De interim intern begeleider vanuit Centraal Nederland kan de continuïteit van de zorgstructuur binnen de school waarborgen. Daarnaast is zij in staat om nieuwe werkzaamheden op te pakken of te ontwikkelen.

Maatwerk

Interim interne begeleiding is maatwerk. De kosten zijn afhankelijk van de gewenste activiteiten en de omvang van de vraag. Op basis van een intakegesprek brengen wij graag een offerte uit.

Enkele mogelijke werkzaamheden van de interim intern begeleider van Centraal Nederland zijn:

  • opstellen of onderhouden van het zorgprotocol;
  • houden van groeps- en leerlingbesprekingen;
  • uitvoeren van klassenobservaties;
  • aansturen van handelingsgericht werken en leerkracht ondersteunen bij het uitvoeren van de handelingsgerichte cyclus.

Naast de gevraagde werkzaamheden, zullen onze deskundigen vanuit hun brede ervaring meer inbrengen. Een waardevolle toevoeging!

Dus een interim nodig?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Intern begeleider Groen van Prinstererschool in Katwijk:

Ik heb ervaren dat de interim interne begeleider van Centraal Nederland een zinvolle aanvulling is voor ons onderwijs!