Handelingsgericht werken 2.0

kinderen-tekenen-centraal-nederland

Passend onderwijs en handelingsgericht laten zich goed met elkaar combineren. Het resultaat hiervan? Hogere leeropbrengsten en een goed overzicht van de onderwijsbehoeften van de leerling en de groep. Inmiddels werken veel scholen met groepsoverzichten en groepsplannen, twee elementen van handelingsgericht werken. Maar handelingsgericht werken heeft meer kracht in zich met meerdere uitgangspunten die aandacht verdienen! Daarom is er nu HGW 2.0, om tot inhoudelijke verdieping te komen.

Tijdens de teamtraining HGW 2.0 nemen leerkrachten niet alleen kennis van de uitgangspunten van handelingsgericht werken, maar worden zij er ook eigenaar van.

De teamtraining HGW 2.0:

 • wordt vormgegeven via leerteams om eigenaarschap bij de leerkracht te vergroten;
 • wordt op maat uitgevoerd binnen de school of binnen schoolverenigingen;
 • zorgt voor een parallel leereffect. De training vergroot niet alleen de kennis van handelingsgericht werken en maar ook de lerende houding van het team.

Sterke punten van handelingsgericht werken:

 • focust op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in plaats van op tekortkomingen;
 • is prima toe te passen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • sluit aan bij handelingsgericht diagnosticeren en indiceren;
 • is een oplossingsgerichte werkwijze met concrete (tussen)doelen en evaluaties.

 Een belangrijk kenmerk van handelingsgericht werken is het groepsplan, dit:

 • bevordert het differentiëren in instructie en leertijd meer dan individuele handelingsplannen;
 • biedt overzicht over leerlijnen en persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen gedurende het hele schooljaar;
 • geeft de interne begeleider concrete aanknopingspunten voor handelingsgerichte begeleiding van leerkrachten;
 • verbetert de overdracht (bij duobanen of nieuwe groep).

Directeur Jan van de Stouwe van CBS Prins Willem Alexander in Elburg is ontwikkelpartner geweest in HGW 2.0. :

Het werken met leerteams is een verfrissende werkvorm om het team eigenaar te laten worden van de schoolontwikkeling. HGW 2.0 geeft ook een impuls aan de individuele motivatie en de belangstelling van de leerkracht in zijn/haar werk

Ook aan de slag met handelingsgericht werken 2.0?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

 

Bijlage:

Folder Handelingsgericht gericht werken