AD(H)D

Een kind kan zich moeilijk concentreren en vertoont impulsief gedrag. Of een kind is dromerig, treedt niet op de voorgrond, maar heeft moeite om de aandacht bij de les te houden. Er kan dan sprake zijn van AD(H)D. Hoe kun je deze kinderen het beste begeleiden?

Begeleiding en behandeling

Na het onderzoek en de diagnose bespreken wij in een adviesgesprek met school en ouders waar behoefte aan is. Dit kan leerkrachtondersteuning of ondersteuning van de ouders zijn. Ook kan er behoefte bestaan aan een behandeltraject voor het kind. Samen met alle betrokkenen bespreken we wat voor het kind het beste is. De nadruk ligt altijd op een handelings- en oplossingsgerichte werkwijze: wat heeft het kind nodig, welke aanpak is voor hem of haar gunstig om tot leren en ontwikkelen te komen.

Wij bieden:

De meest effectieve behandelingen richten zich op psycho-educatie en gedragstherapie. Psycho-educatie, voor kinderen en ouders, geeft inzicht in het gedrag. Ook leert het kind hierbij zijn sterke kanten te ontdekken, zijn beperkingen te aanvaarden en zijn gedrag en zelfbeeld aan te passen. Voor ouders kan het helpen om de verwachtingen van het gedrag bij te stellen. Binnen de gedragstherapie wordt geoefend met het zelf leren sturen van gedrag en het aanleren van vaardigheden en strategieën om meer controle te krijgen of om problemen op te lossen.

Werkwijze

Wij werken onder andere met:

  • psycho-educatie met behulp van methodieken als Ferry Ferrari of ADDaisy;
  • gedragstherapie met behulp van de methodieken Zelf Plannen of Kinderen met ADHD.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.