Leerlijn Mediawijsheid

20170613--153

Hoe kunnen we kinderen van groep 1 t/m 8 leren om te gaan met moderne, digitale media? Welke keuzes maak je als school en hoe verantwoord je die?

Digitale media kunnen in en buiten de school goed bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Wel vraagt de inzet en de keuze hiervan een bewuste doordenking. Dit heeft alles te maken met het positioneren van de christelijke school en een christelijke opvoeding in een seculiere omgeving. Daarom is het belangrijk om als school ook de ouders hierbij te betrekken.

Doelstelling leerlijn mediawijsheid

Ouders en leerkrachten kunnen kinderen bewust opvoeden in het omgaan met moderne, digitale media. Kinderen leren bewust om te gaan met deze media.

Opbouw leerlijn mediawijsheid

De leerlijn, die is uitgesplitst naar de groepen 1-3, 4-6 en 7-8, is concentrisch opgebouwd rond negen thema’s van digitaal burgerschap. Aan deze thema’s zijn concrete lesdoelen (per bouw) gekoppeld. Deze thema’s zijn:

 1. Digitale toegang
 2. Digitale commercie
 3. Digitale communicatie
 4. Digitale geletterdheid
 5. Digitaal posten
 6. Digitale omgang (etiquette)
 7. Digitale wetgeving, rechten en verantwoordelijkheden
 8. Digitale gezondheid
 9. Digitale veiligheid

De leerkrachten ontwerpen zelf hun lessen in het op maat gemaakte format en kunnen deze zo afstemmen op de actuele en bij de groep passende situatie. In het logboek wordt bijgehouden welke les in welke groep gegeven is.

Materiaal leerlijn

De school ontvangt de leerlijn, de lesformats en het logboek digitaal. Daarnaast bevat de leerlijn een poster ‘Mediawijsheid’ met daarop verwijzingen naar de grondregels in de leerlijn. De poster heeft als slogan: VVBEL

VVV   Veilig  Verantwoord  Voetafdruk 
De woorden Veilig, Verantwoord en Voetafdruk worden in de leerlijn met elkaar verbonden, zodat het als één manier van denken en handelen wordt gezien en ervaren. We verstaan hieronder:

 • Veilig – is het VEILIG voor jezelf én de ander?
 • Verantwoord – is het VERANTWOORD; met inachtneming van wet en regelgeving, normen en waarden?
 • Voetafdruk – welke VOETAFDRUK laat je achter. Wat je op internet plaatst, blijft altijd (voor iedereen) zichtbaar?

BEL   Beschermen  Eerbiedigen  Leren
De drie begrippen Veilig, Verantwoord en Voetafdruk worden gekoppeld aan de beginselen van Beschermen, Eerbiedigen (respect) en Leren (opvoeden/ onderwijzen). Bijvoorbeeld: bij het begrip ‘Veilig’ handel je volgens de beginselen van ‘Beschermen, Eerbiedigen en Leren’. Je bent dan verantwoord en weloverwogen bezig. Datzelfde doe je bij Verantwoord en Voetafdruk.

 • Beschermen – jezelf en de ander
 • Eerbiedigen – respect
 • Leren – onderwijzen

Eerst denken, dan doen!
Je bent handelend bezig en weet je verantwoordelijk en maakt weloverwogen keuzes.

Belangstelling?

Centraal Nederland komt graag bij u langs om een teamtraining te verzorgen. Daarin wordt voorlichting over de opzet en het werken met de leerlijn gegeven. Daarna beslist u of u met de leerlijn aan de slag wilt.

Kosten leerlijn

De teamtraining kost eenmalig € 480,- (BTW vrij)

De kosten voor de aanschaf van de leerlijn Mediawijsheid zijn:

 • voor scholen tot 200 leerlingen € 750,- (excl. BTW)
 • voor scholen van 200 tot 400 leerlingen € 1000,- (excl. BTW)
 • voor scholen met meer dan 400 leerlingen € 1250,- (excl. BTW)

De school ontvangt de leerlijn digitaal, de mediawijsheid poster (1x A1 en 1x A2 formaat) met als optie het logo van de school er op afgedrukt, de lesformats digitaal en het logboek digitaal voor eigen gebruik. Posters zijn extra bij te bestellen. Kosten afhankelijk van het aantal afnames.

Begeleiding bij invoering / het werken met de leerlijn Mediawijsheid: een traject van minimaal 40uur, waarbij de groepen (afzonderlijk) worden begeleid in het opzetten van de lessen en het werken ermee in de groep. Kiest u voor deze optie, dan krijgt u hierbij de leerlijn gratis. Informeer naar onze mogelijkheden van een trajectbegeleiding.

Extra opties

Ouderavond over Mediawijsheid (incl. optie enquête). Kosten € 240,- (incl. BTW, excl reiskosten)

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze leerlijn ‘Mediawijsheid? Neemt u dan contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.


helpt u graag verder

Mail naar
of bel

 helpt u graag verder
 helpt u graag verder