Karaktervorming in het basisonderwijs met Kijk op Karakter

Kinderen die op jonge leeftijd bepaalde karaktertrekken vertonen of ontwikkelen, zijn op latere leeftijd gelukkiger, gezonder en succesvoller. Aandacht besteden aan karaktervorming loont! Hoe pak je dit aan? Stap met ons in een traject ‘Kijk op Karakter’!

Karaktervorming geeft expliciet aandacht aan de ontwikkeling van verschillende karakterkwaliteiten van kinderen. Dit legt bij hen een basis om goed te kunnen leren, werken en leven als evenwichtige personen met verantwoordelijkheid voor medemens en schepping.

Soorten karakterkwaliteiten

Karaktervorming is breed want er zijn veel verschillende soorten karakterkwaliteiten. Een kleine greep uit het grote aantal kwaliteiten:

  • zorgzaamheid, dienstbaarheid, verantwoordelijk (sociale eigenschappen);
  • doorzettingsvermogen, veerkracht, zelfdiscipline (eigenschappen om je leven te kunnen ‘managen’);
  • creativiteit, nieuwsgierigheid, kritisch denken (intellectuele eigenschappen);
  • moed, vriendelijkheid, dankbaarheid (morele eigenschappen).

Kijk op Karakter

Karaktervorming zoals Centraal Nederland het met ‘Kijk op Karakter’ aanbiedt, is een aanpak die in de gehele basisschool is uit te voeren. Het is schoolbreed in te zetten, maar een onder-, midden- of bovenbouw kan ook apart met ‘Kijk op Karakter’ aan de slag. Karaktervorming met ‘Kijk op Karakter’ vindt op school gepland én ongepland plaats, overal en op elk moment. Een professionaliserings- of begeleidingstraject ‘Kijk op Karakter’ helpt leraren hierbij de juiste richting te vinden.

Hoe kun je met Kijk op Karakter werken?

Scholen kunnen kiezen voor een uitgebreid professionaliseringstraject van 5 sessies. De opbouw en planning van dit traject is hier te lezen in onze brochure over ‘Kijk op Karakter’.

Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een begeleidingstraject op maat. Een school- of bouwteam bepaalt dan met welk specifiek doel zij aan karaktervorming wil gaan werken. Hierbij valt te denken aan:

– Karaktervorming als preventief middel voor een fijn sociaal klimaat in de groep. Bewust aandacht besteden aan karakterkwaliteiten als vriendelijkheid, geduld en dankbaarheid kan positieve en opbouwende emoties opwekken. Karaktervorming kan dan bijdragen aan het welbevinden van kinderen en een goede sfeer in de groep.
– Karaktervorming als onderdeel van burgerschapsonderwijs. Vanuit haar identiteit kan een school een eigen visie op burgerschapsonderwijs ontwikkelen. Een keuze voor de (verdere) vorming van bepaalde karakterkwaliteiten van kinderen kan daarvan een onderdeel uitmaken.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl. Je kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.
Klik hier voor de brochure van ‘Kijk op Karakter’.