Karaktervorming in het basisonderwijs

Kinderen die op jonge leeftijd bepaalde karaktertrekken vertonen of ontwikkelen, zijn op latere leeftijd gelukkiger, gezonder en succesvoller. Aandacht besteden aan karaktervorming loont! Hoe pak je dit aan? Stap met ons in het professionaliseringstraject ‘Kijk op Karakter’!

Karakterkwaliteiten

Karaktervorming is breed want er zijn veel verschillende soorten karakterkwaliteiten. Een kleine greep uit het grote aantal kwaliteiten:

 • zorgzaamheid, dienstbaarheid, verantwoordelijk (sociale eigenschappen);
 • doorzettingsvermogen, veerkracht, zelfdiscipline (eigenschappen om je leven te kunnen ‘managen’);
 • creativiteit, nieuwsgierigheid, kritisch denken (intellectuele eigenschappen);
 • moed, vriendelijkheid, dankbaarheid (morele eigenschappen).

Wat is karaktervorming?

Karaktervorming geeft expliciet aandacht aan de verscheidenheid van karakterkwaliteiten. Dit legt een basis bij kinderen om goed te kunnen leren, werken en leven als evenwichtige personen met verantwoordelijkheid voor medemens en schepping.

Kijk op Karakter

Karaktervorming zoals Centraal Nederland het met ‘Kijk op Karakter’ aanbiedt, is een aanpak voor de hele basisschool. Het gebeurt gepland én ongepland, overal en op elk moment. Met ‘Kijk op Karakter’ doorlopen leraren een professionaliseringstraject om hierbij de juiste richting te vinden.

Voor wie is ‘Kijk op Karakter’ bedoeld?

Schoolteams kunnen een traject volgen om karaktervorming schoolbreed in te zetten. Maar het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld alleen de onderbouw een traject doet.

Hoe ziet een traject ‘Kijk op Karakter’ eruit?

Een professionaliseringstraject ‘Kijk op Karakter’ bestaat uit 5 sessies van 2 uur die worden uitgevoerd in een periode van 14-16 weken.

Planning

Tijdens 3 sessies kiezen de leraren steeds 2 karakterkwaliteiten uit waaraan in een periode van 4-5 weken in de groep wordt gewerkt. Tijdens de sessies met de onderwijsadviseur wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de kwaliteiten nog meer aan het licht kunnen komen bij kinderen. Daarnaast biedt elke sessie een inleiding over een thema dat samenhangt met ‘Kijk op Karakter’.

 • Sessie 1: intake

  Bewustwording, kader scheppen van ‘Kijk op Karakter’, welke karakterkwaliteiten vragen in mijn groep, op onze school aandacht?

 • Sessie 2:

 1. Inleiding: ‘Ontwikkelingspsychologie jonge kind’
 2. Vragen bedenken en plan maken voor karakterkwaliteit 1 en 2
  Praktijk: in de groep werken aan karakterkwaliteit 1 en 2
 • Sessie 3:

 1. Inleiding ‘Pedagogische interventies en subjectwording’
 2. Vertel het ons + kijk terug op afgelopen periode met karakterkwaliteit 1 en 2
 3. Vragen bedenken + plan maken voor karakterkwaliteit 3 en 4
  Praktijk: in de groep werken aan karakterkwaliteit 3 en 4
 • Sessie 4:

 1. Inleiding ‘Sociaal-emotioneel leren en burgerschapsonderwijs’
 2. Vertel het ons + kijk terug op afgelopen periode met karakterkwaliteit 3 en 4
 3. Vragen bedenken + plan maken voor karakterkwaliteit 5 en 6
  Praktijk: in de groep werken aan karakterkwaliteit 5 en 6
 • Sessie 5: slot

 1. Inleiding ‘Identiteit en evaluatie karakteronderwijs’
 2. Vertel het ons + kijk terug op afgelopen periode met karakterkwaliteit 5 en 6

Belangrijk bij het traject ‘Kijk op Karakter’ is de eigen inbreng van de leraar. Deze kiest de karakterkwaliteiten uit die zij of hij belangrijk vindt en gaat daarmee op school aan de slag. De leraren hebben een grote vrijheid in de uitvoering. Dit versterkt het eigenaarschap van de leraar!

Van leraren wordt een reflectieve houding gevraagd. Want hoe staat deze zelf in de gekozen kwaliteit? Wat vindt zij of hij belangrijk daarbij? Hoe kan hij of zij een voorbeeld zijn? Het nadenken over deze vragen maakt de sessies van ‘Kijk op Karakter’ inspirerend en samenbindend.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.

Klik hier voor de brochure van ‘Kijk op Karakter’.