Stemmingsstoornis

Iedereen maakt wel eens een periode door waarin het minder goed gaat en de stemming daalt. Vaak zijn kinderen voldoende veerkrachtig en komen ze er weer bovenop. Als een gedaalde stemming langere tijd duurt en dit verminderd functioneren en lijden met zich meebrengt, spreken we van een depressief beeld. Deze kinderen lijken ‘ziek van somberheid’ te zijn. Hoe kun je ze helpen?

Bij kinderen uiten depressieve klachten zich vaak anders dan bij volwassenen. Hierdoor kan het moeilijk zijn om de klachten als zodanig te herkennen. Kinderen kunnen namelijk op momenten nog wel vrolijk zijn. De somberheid kan zich uiten in gedragsproblemen: ze vertonen negatief gedrag, zijn agressief, humeurig of prikkelbaar. Ook kan een kind zich waardeloos voelen en veel bezig zijn met de dood. Andere signalen zijn een verminderde eetlust, slecht (in)slapen en moeheid. Dit heeft dan weer invloed op het leren en presteren op school.

Begeleiding en behandeling

Na het onderzoek en de diagnose bespreken wij in een adviesgesprek de mogelijkheden voor een behandeling. Hiervoor geldt: hoe eerder de behandeling start, hoe beter! We richten ons niet alleen op het kind maar kijken ook naar de omgeving en de omstandigheden van het kind. Het is belangrijk om de omgeving van het kind (ouders, school en bij jongeren ook de vrienden) bij de behandeling te betrekken.

Wij bieden:

In de behandeling van kinderen met depressieve klachten richten we ons onder andere op psycho-educatie. Hierin wordt uitleg gegeven over wat depressie is en hoe het zich bij dit kind in deze situatie uit. De keuze voor een behandeling is echter sterk afhankelijk van de ernst van de depressieve klachten. Kleine veranderingen in de omgeving of in de gedachten van het kind kunnen soms al voldoende zijn. Ook kan cognitieve gedragstherapie nodig zijn om de klachten te verminderen.

Wanneer het functioneren van het kind weer positiever verloopt, werken we naar een afronding toe. Hierbij maken we met het kind/de jongere een plan dat hen voorbereidt op een eventuele terugval en hoe ze dan kunnen handelen. Zo weten ze wat ze in moeilijke situaties kunnen doen. Dit is belangrijk omdat een depressie een vrij grote kans heeft om terug te komen. Vooral als zich weer moeilijke situaties in het leven voordoen.

Wij werken voor psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie met verschillende aspecten uit behandelmethodieken als:

– Vriendenprogramma,
– Pak aan.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl