Functionaris Gegevensbescherming

Onder de AVG zijn scholen verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen (zie advies PO-Raad).

Centraal Nederland heeft een FG beschikbaar die voor uw school deze taak op zich kan nemen. U wordt ondersteund op de volgende terreinen:

 • Het bestuur, directie en de medewerkers die persoonsgegevens gebruiken, informeren en adviseren over hun verplichtingen ten aanzien van de wettelijk vereiste bescherming van persoonsgegevens.
 • Drie of vier maal per jaar op locatie controleren en adviseren over de AVG.
 • Toezien op naleving van:
  • de AVG;
  • andere Europese of nationale gegevensbeschermingsbepalingen;
  • het beleid van het bestuur met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (inclusief van verantwoordelijkheden, bewustmaking en begeleiding van de medewerkers en de benodigde audits).
 • De school bijstaan bij het toezicht op de interne naleving van de AVG;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven;
 • Contactpunt Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meer informatie

Neem contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.