Freek Büscher

Vanuit mijn visie als orthopedagoog generalist probeer ik op een oplossings- en handelingsgerichte wijze aan te sluiten bij vraagstukken op het terrein van de leerlingenzorg binnen scholen.

Terug naar het overzicht