Ariëlle Mol

Kinderen zien groeien in hun lees- en spellingvaardigheden is het mooiste van mijn werk als dyslexiebehandelaar, want daarmee groeit ook hun zelfvertrouwen. Uiteraard allemaal in nauwe samenwerking met ouders en school.

Daarnaast geef ik rekenbegeleiding aan kleine groepjes leerlingen. Afhankelijk van de behoefte en vraag wordt er samen met de school een plan gemaakt voor de invulling hiervan. Ik vind het belangrijk om mijn instructies te ondersteunen met tekeningen of visuele materialen. Een belangrijk doel is om het zelfvertrouwen bij rekenen terug krijgen door het opdoen van succeservaringen.

 

Terug naar het overzicht