Jolanda van Gent

Als logopedist ben ik bij het werken met kinderen altijd alert op onderliggende spraak- en taalproblemen. Mondelinge taal en spraak vormen de pijlers onder de geschreven taal. Waar nodig ben ik als dyslexiebehandelaar niet alleen bezig met het ontwikkelen van de vaardigheden op het gebied van lezen en spelling bij kinderen, maar ook met het stimuleren van de mondelinge taal en spraak (o.a. woordenschat, uitspraak van klanken en woorden). Goed kunnen lezen en spellen zijn belangrijke vaardigheden in onze maatschappij. Dat ik hier een bijdrage aan kan leveren en kinderen plezier in lezen kan bijbrengen maakt mijn werk waardevol.

Terug naar het overzicht