Informatie voor scholen

Wat betekent de vergoedingsregeling dyslexie voor uw school?  In de regeling voor vergoede behandeling bij ernstige dyslexie speelt de school een belangrijke rol als poortwachter.  U houdt de ontwikkeling van kinderen met leesproblemen en/of dyslexie goed bij en registreert deze in een leerlingdossier. Daarnaast heeft de school ook tijdens de dyslexiebehandeling een taak in het oefenen en herhalen van de aangeboden (spelling)stof.

U kunt Centraal Nederland om advies en hulp vragen bij:

  • Het voortraject. Is dit op orde in uw school? Denk aan: signaleren van lees- en spellingproblemen, gegevens registreren in leerlingdossier, consultatief overleg, contacten met ouders, etc. Bekijkt u voor meer informatie de formulieren in de bijlagen. Als het voortraject is uitgevoerd en het leerlingdossier op orde is, dan voert Centraal Nederland een dyslexieonderzoek uit.
  • De behandeling. Voor kinderen die binnen de vergoedingsregeling vallen is er een traject van maximaal 60 behandelingen (NB gemeenten behouden zich het recht voor om een lager maximaal aantal handelingen te vergoeden)
    Tijdens het behandeltraject zal de dyslexiebehandelaar regelmatig overleg hebben met de school over de aanpak van de dyslexie binnen de groep van het kind. U kunt bij haar terecht met vragen over de behandeling.

Vergoede dyslexiebehandeling

Blijkt uit het onderzoek dat het kind ernstige dyslexie heeft dan komt het kind in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling. Met ingang van 1 januari 2015 wordt vergoede dyslexiezorg bekostigd door de gemeenten. CN heeft met de meeste gemeenten/regio’s een overeenkomst.

Een ernstig dyslectisch kind krijgt individuele begeleiding voor maximaal anderhalf jaar. Daarvoor bespreekt Centraal Nederland met ouders en school een behandelplan. Hierin staan de doelen en het aantal behandelingen (max 60) beschreven. Ouders krijgen een rol bij het huiswerk en er loopt een directe lijn naar de aanpak van dyslexie binnen de school. Met ouders en school vindt dan ook regelmatig overleg plaats over de behandeling.

Wist u dat Centraal Nederland specialist is op het gebied van leesproblemen en dyslexie?

Aanvullende (niet vergoede) ondersteuning

Als uit het onderzoek blijkt dat een kind niet in aanmerking komt voor vergoede zorg maar wel dyslexie heeft, kunt u ook bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor de succesvolle trajecten dyslexiebegeleiding. Daarnaast kunnen de interne begeleider of leerkrachten op uw school aanvullende ondersteuning vragen van onze dyslexiespecialisten. Onze teamgerichte aanpak speelt in op de behoeften van uw school en van het individuele kind. Doordat iedereen binnen de aanpak een steentje bijdraagt, wordt de effectiviteit ervan vergroot.

Meer weten over een aanpak op maat?

Neem contact met ons op voor meer informatie of bel 085 – 8 330 330.

Bijlagen

Vragenlijst school vergoede dyslexiezorg

Checklist