Aanmelden voor dyslexiezorg na afstandsonderwijs

Aanwijzingen voor het aanmelden van leerlingen voor de vergoede dyslexiezorg na afstandsonderwijs

Bij de aanmelding kijkt de poortwachter altijd naar twee criteria: hardnekkigheid en ernst van de problematiek. Door het onderwijs op afstand is het criterium van de hardnekkigheid niet altijd aan te tonen omdat de hulp op afstand niet voldoende is gelukt. Om leerlingen niet onnodig te laten wachten op de juiste zorg, is er een aangepaste richtlijn van het NKD. Deze houdt het volgende in:

Er is een vermoeden van EED en de leerling voldoet aan de volgende criteria:

 • Ernst: score op de laatste 2 hoofdmetingen (juni 2019 en januari 2020) was voor woordlezen een E of voor spelling een E én voor woordlezen niet hoger dan een D;
 • Hardnekkigheid: er is een start gemaakt met hulp op ondersteuningsniveau 3 in januari-februari.

Er zijn 3 routes mogelijk:

 1. De hulp is doorgezet, de leerling wordt aangemeld voor diagnostiek en eventueel voor behandeling.
 2. Er is geen (voldoende) hulp geboden tussen maart en mei en het meetmoment 3 (juni 2020) geeft weer een E-score.
  a. de diagnostiek wordt gestart;
  b. bij een EED-uitslag wordt een voorlopige diagnose gesteld;
  c. de behandeling wordt gestart als tweede interventieperiode (tussen meetmoment 2 en meetmoment 3);
  d. na 12 behandelingen wordt de vooruitgang gemeten. Past deze vooruitgang bij EED dan wordt de diagnose EED gesteld, anders wordt de behandeling gestopt en kan de leerling verder op school.
 3. Er is onvoldoende hulp geboden tussen maart en mei.
  a. de hulp wordt in juni, juli, augustus en september doorgezet;
  b. meetmoment in september/oktober met aangepaste normen voor DMT en Avi van Cito;
  c. bij een derde E wordt de diagnostiek gestart.

Voor route 2 (voorlopige diagnose) is toestemming van de gemeente nodig. Neem contact op met uw gemeente, of met ons om te overleggen of de leerling in aanmerking komt voor deze route.

Cito-toetsen in juni 2020

Veel scholen nemen dit jaar de Cito-toetsen niet af om meer tijd aan het onderwijs te kunnen besteden. Een begrijpelijke keuze. Maar voor leerlingen die misschien dyslexie hebben, is het wel van belang dat de voortgang van het lezen en spellen goed in kaart wordt gebracht. Wij raden u aan om toch DMT, Avi en Cito Spelling of het PI-dictee af te nemen. Zo kunt u de juiste hulp voor deze leerlingen bepalen en kan er voldaan worden aan de eis van hardnekkigheid.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar
085 -8 330 330.