Aanmelden dyslexiezorg na afstandsonderwijs

Aanwijzingen voor het aanmelden van leerlingen voor de vergoede dyslexiezorg na afstandsonderwijs

Bij de aanmelding kijkt de poortwachter altijd naar twee criteria: hardnekkigheid en ernst van de problematiek. Door het onderwijs op afstand is het criterium van de hardnekkigheid niet altijd aan te tonen omdat de hulp op afstand niet voldoende is gelukt. Om leerlingen niet onnodig te laten wachten op de juiste zorg, is er een aangepaste richtlijn van het NKD. Deze houdt het volgende in:

Er is een vermoeden van EED  en de leerling voldoet aan de volgende criteria:

 • Ernst: score op de laatste 2 hoofdmetingen (januari 2020 / juni of september 2020) was voor woordlezen een E of voor spelling een E én voor woordlezen niet hoger dan een D.
 • Hardnekkigheid: er is een start gemaakt met hulp op ondersteuningsniveau 3 in september.

Er zijn 2 routes mogelijk:

 1. de hulp is doorgezet, de leerling wordt aangemeld voor diagnostiek en eventueel behandeling
 2. er is geen (voldoende) hulp geboden tussen september 2020 en januari 2021 en meetmoment 3 geeft weer een E-score.
  1. de diagnostiek wordt gestart
  2. bij een EED-uitslag wordt een voorlopige diagnose gesteld
  3. de behandeling wordt gestart als tweede interventieperiode (tussen meetmoment 2 en meetmoment 3)
  4. na 12 behandelingen wordt de vooruitgang gemeten. Past deze vooruitgang bij EED dan wordt de diagnose EED gesteld, anders wordt de behandeling gestopt en kan de leerling verder op school

Voor route 2 (voorlopige diagnose) is toestemming van de gemeente nodig. Neem contact op met uw gemeente of met ons om te overleggen of de leerling in aanmerking komt voor deze route.

Cito-toetsen in februari 2021

Veel scholen hebben dit jaar de Cito-toetsen uitgesteld in verband met de schoolsluiting. Een begrijpelijke keuze, maar voor leerlingen die misschien dyslexie hebben, is het wel van belang dat de voortgang van het lezen en spellen goed in kaart  worden gebracht. Wij raden u aan om toch DMT, AVI en Cito Spelling of het PI-dictee af te nemen. Zo kunt u de juiste hulp voor deze leerlingen bepalen en kan er voldaan worden aan de eis van hardnekkigheid.

Extra geld voor ondersteuning van kinderen die het nodig hebben

Door de coronacrisis hebben veel kinderen minder aandacht bij het leren en ontwikkelen gekregen dan ze nodig hebben. Voor deze kinderen stelt het kabinet geld beschikbaar: Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021
Wij weten dat scholen het druk hebben, zeker in deze periode. Daarom denken wij graag met u mee bij deze ondersteuningsprogramma’s. Centraal Nederland kan u begeleiden bij:

 1. Opstellen plan van aanpak
  U kunt ons vragen voor het in kaart brengen van de achterstanden en het maken van een plan van aanpak dat op maat gesneden is voor de leerlingen die dat nodig hebben.
 2. Uitvoering van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
  U kunt de uitvoering van de ondersteuningsprogramma’s ook uitbesteden. Als dat u aanspreekt, dan gaan we graag met u in gesprek. Wij hebben veel expertise in huis voor de begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden. Speciaal daarvoor hebben we eigen programma’s ontwikkeld. Wij kunnen voor u ondersteuningstrajecten uitvoeren, zoals:

  • spellingbegeleiding; een inhaal- en ondersteuningsprogramma met onze, in eigen huis ontwikkelde methode SpellingSpeurders;
  • rekenbegeleiding; een inhaal- en ondersteuningsprogramma met onze, in eigen huis ontwikkelde methode RekenRovers;
  • begeleiding bij gedragsproblemen;
  • de ontwikkeling van executieve functies bij jonge kinderen;
  • de begeleiding van NT2-leerlingen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar
085 -8 330 330.