Cursus ‘Spel en Spelbegeleiding’ in groep 1 en 2

20170613 -021

Wil jij in jouw groep 1 en/of 2 meer aandacht geven aan spel? Wil je weten hoe je de kwaliteit van het spel en jouw spelbegeleiding een boost kunt geven? Kom dan naar onze cursus ‘Spel en Spelbegeleiding’.

Kleuters en spelen: het staat volop in de schijnwerpers. Steeds duidelijker wordt -ook bij beleidsmakers- dat kleuters vooral leren door te spelen, te exploreren, te handelen en te doen. Aandacht voor spel leidt tot hoge opbrengsten in groep 1 en 2. Spelend leren en opbrengstgericht werken bijten elkaar namelijk niet. Het versterkt elkaar juist! Hoe dat gebeurt leer je in deze cursus.

Cursus ‘Spel en Spelbegeleiding’

Bijeenkomst 1:

  • Wat is het belang van spel?
  • Wat is spel en wat is geen spel?
  • Welke fasen doorlopen kinderen in hun spel?
  • Wat leren kinderen van spelen? We bespreken dit aan de hand van beeldmateriaal, leggen onze eigen praktijkervaringen ernaast en toetsen dit alles aan de theorie uit de ontwikkelingspsychologie. Vanuit deze persoonlijke en theoretische referentiekaders stellen we de vraag: Hoe kunnen we gericht en systematisch het spel van kleuters observeren?

Bijeenkomst 2:

  • We bespreken de factoren die het spel van kinderen positief kunnen beïnvloeden:
  • Een betekenisvolle context
  • De verschillende rollen van de leerkracht als spelbegeleider
  • Spelbegeleidingstechnieken

Ook in deze bijeenkomst wisselen de theorie en praktische opdrachten elkaar af. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis.

Elke bijeenkomst duurt tweeënhalf uur.

Deelnemers

De cursus is geschikt voor leerkrachten van groep 1 en 2

Meer informatie

info@centraalnederland.nl