Medewerkers

Hieronder vindt u al onze medewerkers.

 • Freek Büscher

  Freek Büscher

  Onderwijsadviseur / NVO orthopedagoog generalist | BIG 79927206031

  Vanuit mijn visie als orthopedagoog generalist probeer ik op een oplossings- en handelingsgerichte wijze aan te sluiten bij vraagstukken op het terrein van de Jeugd GGZ en de leerlingenzorg binnen scholen.

  Tel: 06 33 14 13 40

 • Jeanet Crielaard

  Jeanet Crielaard

  Onderwijsadviseur / Coach

  Als taal- en leesspecialist denk ik graag met u mee over een optimale schoolontwikkeling. Ik geef nascholing op het gehele gebied van taal en lezen waarbij het leveren van maatwerk mijn uitgangspunt is. Ook ben ik inzetbaar als coach waarbij oplossingsgericht coachen centraal staat. Het mooie is dat een kleine stap in de goede richting meestal al voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten.

  Tel: 06 33 14 13 56

 • Janneke Nagelhoud-Krooneman

  Janneke Nagelhoud-Krooneman

  Dyslexiebehandelaar

  Ik ben Janneke en werk bij Centraal Nederland als medebehandelaar dyslexie. Veiligheid, vertrouwen en succeservaringen vormen zoveel mogelijk het kader voor mijn behandelingen. Wanneer het kind voldoende zelfvertrouwen opbouwt, kan het op eigen kracht verder met lezen en spellen. Op deze manier zullen er ook op lange termijn succeservaringen zijn en prestaties blijvend verbeteren.

  Tel: 06 33 14 13 57

 • Hetty Noordegraaf

  Hetty Noordegraaf

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog | BIG 89050807125

  Het werk voor en met kinderen is afwisselend en boeiend. Advisering van leerkrachten en ouders behoort tot mijn kerntaak. Daarbij is het steeds weer een uitdaging om het pedagogisch en didactisch functioneren van kinderen te volgen en te stimuleren. Met mijn werk hoop ik een bijdrage te leveren aan onderwijs op maat zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen met alle mogelijkheden die zij hebben. Als onderwijsadviseur en GZ-psycholoog ben ik al geruime tijd werkzaam bij Centraal Nederland in de leerlingenzorg en als regiebehandelaar in de dyslexiezorg en Jeugd GGZ.

  Tel: 06 33 14 13 45

 • Anne Pleysier-Hannink

  Anne Pleysier-Hannink

  Onderwijsadviseur / NVO orthopedagoog generalist | BIG 79926917931

  Sinds april 2010 werk ik als onderwijsadviseur bij Centraal Nederland. Naast Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen heb ik een postdoctorale opleiding tot orthopedagoog generalist gevolgd. Mijn werkzaamheden bij Centraal Nederland bestaan uit het begeleiden en adviseren van intern begeleiders en leerkrachten via consultatieve overleggen en het uitvoeren van psychologische onderzoeken. Daarnaast werk ik als coördinerend regiebehandelaar binnen de vergoede dyslexiezorg. Het op elkaar afstemmen van zorg en onderwijs en een goede samenwerking met ouders en school vind ik erg belangrijk. Mijn werkstijl laat zich dan ook omschrijven als betrokken, zorgvuldig, handelings- en oplossingsgericht.

  Tel: 06 33 14 13 77

 • Franca Paans-van het Goor

  Franca Paans-van het Goor

  Psychologisch pedagogisch assistente (PPA)

  Als PPA geniet ik van de zoektocht naar de unieke mogelijkheden van het kind. Van een gespannen glimlach naar een stralend kindergezicht; dat is mijn uitdaging tijdens deze zoektocht.

  Tel: 06 33 14 13 37

 • Margreet Davelaar-Abbink

  Margreet Davelaar-Abbink

  Psychologisch pedagogisch assistente (PPA)

  Als PPA doe ik psychologisch onderzoek bij leerlingen. Deze onderzoeken betreffen zowel de dyslexiezorg, de Jeugd GGZ als de leerlingenzorg. Daarnaast neem ik intelligentietesten af in groepsverband. Dit alles doe ik al jaren met veel betrokkenheid, zorgvuldigheid en plezier!

  Tel: 06 33 14 13 30

 • Eefje Brandsen-van Sligtenhorst

  Eefje Brandsen-van Sligtenhorst

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog, BIG nr: 09928425525

  Bij Centraal Nederland ben ik werkzaam in de Jeugd GGZ en de leerlingenzorg. Bij de Jeugd GGZ ben ik (regie)behandelaar. Ik verricht diagnostiek en behandeling, maar ben ook betrokken bij trajecten van collega’s. In de leerlingenzorg doe ik met name diagnostisch onderzoek en consultatieve gesprekken op verschillende scholen. Een behandeling van een kind kan bestaan uit individuele begeleiding van het kind, maar het betrekken van het systeem (ouders, school) vind ik ook belangrijk. Daarom bieden we tevens ouderbegeleiding en psycho-educatie voor ouders. Samen met ouders (en waar mogelijk school) sparren we wat het kind nodig heeft. De samenwerking en overleggen met collega’s zijn hierbij voor mij heel waardevol. Daarnaast ben ik in het team Jeugd GGZ betrokken bij beleidszaken en de coördinatie van het team.

  Tel: 06 33 14 13 62

 • Jolanda van Gent

  Jolanda van Gent

  Dyslexiebehandelaar

  Als logopedist ben ik bij het werken met kinderen altijd alert op onderliggende spraak- en taalproblemen. Mondelinge taal en spraak vormen de pijlers onder de geschreven taal. Waar nodig ben ik als dyslexiebehandelaar niet alleen bezig met het ontwikkelen van de vaardigheden op het gebied van lezen en spelling bij kinderen, maar ook met het stimuleren van de mondelinge taal en spraak (o.a. woordenschat, uitspraak van klanken en woorden). Goed kunnen lezen en spellen zijn belangrijke vaardigheden in onze maatschappij. Dat ik hier een bijdrage aan kan leveren en kinderen plezier in lezen kan bijbrengen maakt mijn werk waardevol.

  Tel: 06 82 05 94 20

 • Hilde Berkhoff-Ebbers

  Hilde Berkhoff-Ebbers

  Orthopedagoog / onderwijsadviseur

  Het volgen van de ontwikkeling van kinderen is bijzonder, boeiend en afwisselend. In mijn werk probeer ik dit zoveel mogelijk samen met ouders en leerkrachten te doen. Mijn taken bij Centraal Nederland bestaan uit het uitvoeren van psychologisch onderzoek, behandelen van ernstige dyslexie en geven van sociale vaardigheidstrainingen. Het is fantastisch om zowel pedagogisch als didactisch bij te mogen te dragen aan het welbevinden van kinderen en om te zien hoe kinderen kunnen opbloeien in een periode van behandeling en/of training.

  Tel: 06 10 04 31 31

 • Relinda van Leeuwen-Pannekoek

  Relinda van Leeuwen-Pannekoek

  Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  Als dyslexiebehandelaar werk ik samen met de leerling, ouders en school aan de lees- en spellingresultaten van het kind. Het mooiste in dit werk is het zelfvertrouwen van kinderen weer zien groeien. Daarnaast neem ik als junior-adviseur dyslexie-onderzoeken af.

  Tel: 06 33 14 13 27

 • Kirsten Knoppert-Hogebrug

  Kirsten Knoppert-Hogebrug

  Onderwijsadviseur

  Sinds september 2015 ben ik werkzaam bij Centraal Nederland. Mijn werkzaamheden omvatten het uitvoeren van psychologisch onderzoek, het geven van advies in de leerlingenzorg en het uitvoeren van behandelingen binnen de dyslexiezorg en de Jeugd GGZ.

  Tel: 06 33 14 13 64

 • Marlize ’t Hart-Visser

  Marlize ’t Hart-Visser

  Dyslexiebehandelaar

  In 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist. Omdat ik geïnteresseerd ben in de achtergrond van bepaalde problemen, heb ik ervoor gekozen om door te studeren voor orthopedagoog met als specialisatie leerlingenzorg. In 2012 ben ik afgestudeerd en sinds 2013 werk ik met veel plezier bij Centraal Nederland. Ik heb het heel goed naar mijn zin en vind het heerlijk om kinderen te motiveren, bij te kunnen staan en verder te kunnen helpen. Fantastisch vind ik het om te horen van leerlingen dat lezen echt wel leuk kan zijn. Extra mooi is het als hun inzet beloond wordt met vooruitgang en succeservaringen worden opgedaan!

  Tel: 06 33 14 13 47

 • Nienke van Guilik-Palm

  Nienke van Guilik-Palm

  Orthopedagoog / dyslexiebehandelaar

  Mijn werk bestaat uit het onderzoeken en behandelen van kinderen en tieners met moeilijkheden rondom gedrag, aandacht, leren alsmede met psychische klachten/angsten. Ik hecht veel waarde aan een prettige, gelijkwaardige en betrouwbare relatie met kind, ouders en school. Samen kijken we ernaar hoe het kind stapjes vooruit kan maken in zijn/haar ontwikkeling. Het is mooi om hier onderdeel van te mogen zijn.

  Tel: 06 33 14 13 70

 • Iris Dekker-Kool

  Iris Dekker-Kool

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog BIG: 89932221425

  Binnen Centraal Nederland ben ik werkzaam als GZ-psycholoog en onderwijsadviseur. Ik ben regiebehandelaar in o.a. de regio IJsselland en Friesland en houd mij hier bezig met diagnostiek en behandeling (o.a. EMDR, CGT) in de Jeugd GGZ. Als onderwijsadviseur sta ik naast de leerkrachten en intern begeleider om hen zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden. Bij de ontwikkeling van jeugdigen werk ik nauw samen met alle betrokkenen: de jeugdige zelf, de ouders én de school. Het belangrijkste in mijn werk vind ik om vanuit rust een band op te bouwen, kleine stapjes vooruit te zetten, een duwtje in de rug te geven en een jeugdige zelfvertrouwen te laten opdoen!

  Tel: 06 33 14 13 74

 • Karen Postma-Schakel

  Karen Postma-Schakel

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog | BIG 19909243325

  Kinderen recht doen in hun ontwikkeling, dat is mijn drijfveer om bij Centraal Nederland bezig te zijn met leerlingbegeleiding en dyslexiebehandeling. Ik ben als GZ-psycholoog betrokken bij de diagnostiek van (vergoede) dyslexiezorg. Ook ben ik regiebehandelaar in de regio’s Foodvalley en Noord Veluwe. In het Beleidsoverleg Dyslexie vind ik het een uitdaging om onze dyslexiebehandeling steeds te verbeteren en up to date te houden. Ook contact met gemeentes en regio’s hoort bij mijn werk. Daarnaast ben ik op enkele scholen leerlingbegeleider. Vooral het meedenken met ib’ers tijdens consultatieve leerlingbegeleiding is daarbij een mooi onderdeel van mijn werk.

  Tel: 06 33 14 13 58

 • Corine Bruintjes-Noteboom

  Corine Bruintjes-Noteboom

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog | BIG 29051540525

  Tel: 06 33 14 13 67

 • Corrine Brink

  Corrine Brink

  Onderwijsadviseur

  Zoeken naar kansen, denken in oplossingen en geloven in mogelijkheden! Zo wil ik samen met scholen een bijdrage leveren aan onderwijs waarin kinderen, ongeacht de talenten die ze hebben, tot hun recht komen.

  Tel: 06 33 14 13 39

 • Ingrid Boerdijk

  Ingrid Boerdijk

  Dyslexiebehandelaar

  Ik werk nauw samen met het kind, de ouders en school aan de hand van onze eigen methode Taaltoren. Kinderen weer laten groeien in hun lees –en spellingontwikkeling en vooral in hun motivatie en zelfvertrouwen vind ik prachtig en waardevol. Het is geweldig om daar aan bij te kunnen dragen.

  Tel: 06 13 00 86 78

 • Inge den Boef-Voortman

  Inge den Boef-Voortman

  Directeur-bestuurder

  Tel: 06 33 14 13 34

 • Rachelle Boukema-Bette

  Rachelle Boukema-Bette

  Dyslexiebehandelaar

  Als dyslexiebehandelaar vind ik het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden van een kind en diens successen te vieren. Het geeft mij veel voldoening om het zelfvertrouwen van een leerling te zien groeien, zodat het kind weer met plezier gaat leren. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede samenwerkingsrelatie en open communicatie met school en ouders.

  Tel: 06 33 44 13 36

 • Gerda Bouwman

  Gerda Bouwman

  Dyslexiebehandelaar

  Tel: 06 33 14 13 68

 • Evithe van Kruistum

  Evithe van Kruistum

  Dyslexiebehandelaar / orthopedagoog

  Binnen Centraal Nederland ben ik grotendeels werkzaam in de dyslexiezorg. Zowel het diagnosticeren als het geven van behandelingen  behoort tot mijn taken. Samen met het kind, ouder(s) en school werken we in de dyslexiebehandeling aan de lees- en spellingvaardigheden. Minstens zo belangrijk is aandacht voor het zelfvertrouwen en de motivatie van een kind. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen uitdagingen en kwaliteiten. Het is mooi om te zien hoe een kind groeit en trots op zichzelf kan zijn.

  Tel: 06 33 14 13 59

 • Ageeth Ebbers

  Ageeth Ebbers

  Dyslexiebehandelaar

  Als dyslexiebehandelaar vind ik het belangrijk om kinderen persoonlijke aandacht te kunnen geven. Ik geniet ervan ze te zien groeien in hun lees- en spellingsvaardigheden, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wanneer zij trots zijn op zichzelf, geeft dat mij een glimlach. Een goede samenwerking met ouders en scholen vind ik voor deze groei en ontwikkeling heel belangrijk.

  Tel: 06 33 14 13 75

 • Nicole Wassink-Mijnders

  Nicole Wassink-Mijnders

  Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  In mijn werk als onderwijsadviseur en dyslexiebehandelaar is mijn motto: ‘altijd vooruit kijken’. Vanuit die gedachte kijken we samen waar en hoe ontwikkeling mogelijk is.

  Tel: 06 10 04 55 84

 • Cora van Raamsdonk

  Cora van Raamsdonk

  Junior onderwijsadviseur / dyslexiebehandelaar

  ”Oog hebben voor kinderen begint met hart hebben voor kinderen.”

  Als orthopedagoog ben ik binnen Centraal Nederland werkzaam als junior onderwijsadviseur bij leerlingenzorg en dyslexiebehandelaar binnen de dyslexiezorg. De combinatie van onderzoek doen en behandeling geven spreekt mij erg aan. Ik vind het bijzonder mooi werk, omdat ik met mijn kennis en ervaring mag bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Een goede samenwerking tussen ouders, school en mijzelf als onderzoeker/behandelaar vind ik hierbij belangrijk omdat je op deze manier het meeste uit een traject kunt halen!

  Tel: 06 33 14 13 65

 • Sanneke Bos-Nap

  Sanneke Bos-Nap

  Onderwijsadviseur / dyslexiebehandelaar

  “Alles wat je aandacht geeft, groeit”

  Zelfvertrouwen en goed in zijn/haar vel zitten, zijn wat mij betreft de belangrijkste leervoorwaarden voor een kind. Door aandacht te geven aan succeservaringen, groeit het zelfvertrouwen van kinderen. Successen en het vieren van deze successen nemen daarom een belangrijke plek in binnen de (dyslexie)behandelingen die ik geef. Naast dyslexiebehandelaar ben ik werkzaam als onderwijsadviseur en verricht ik werkzaamheden binnen de Jeugd GGZ. Een boeiende combinatie!

  Tel: 06 33 14 13 38

 • Lisa Siedenburg

  Lisa Siedenburg

  Orthopedagoog / dyslexiebehandelaar

  De eerlijkheid en onbevangenheid van kinderen spreekt mij erg aan. Ik haal dan ook veel energie uit het werken met kinderen en ik vind het belangrijk een goede werkrelatie met ze op te bouwen. Door het creëren van een prettige en veilige omgeving -waarin gesproken, geleerd en geoefend wordt- kan ik hun groei en ontwikkeling van dichtbij meemaken. Het is mooi om de groei in zelfvertrouwen te kunnen zien. De succesmomenten worden daarom gevierd!

  Tel: 06 33 14 13 48

 • Nathalie Udo

  Nathalie Udo

  Orthopedagoog / dyslexiebehandelaar

  Als dyslexiebehandelaar vind ik het belangrijk om kinderen vertrouwen te geven in hun eigen kunnen en succeservaringen te laten opdoen. Ik geniet ervan wanneer ik dit bij kinderen zie gebeuren en ze zie groeien. Daarnaast werk ik als orthopedagoog binnen de Jeugd GGZ. Hiervoor doe ik onderzoek en geef ik behandelingen. Het zien opbloeien van kinderen, ze zien groeien in zelfvertrouwen en te merken dat ze lekker in hun vel zitten, is prachtig om mee te maken. Dat maakt het werk zo mooi en dankbaar!

  Tel: 06 33 14 13 60

 • Ariëlle Mol

  Ariëlle Mol

  Onderwijsadviseur / dyslexiebehandelaar

  Kinderen zien groeien in hun lees- en spellingvaardigheden is het mooiste van mijn werk als dyslexiebehandelaar. Want met de groei in vaardigheden, groeit ook het zelfvertrouwen. Het is prachtig als een kind het plezier in lezen weet te vinden. Dit gebeurt uiteraard allemaal in nauwe samenwerking met ouders en school. Daarnaast geef ik spellingbegeleiding aan kleine groepjes leerlingen met onze prachtige methode SpellingSpeurders.

  Als onderwijsadviseur verzorg ik cursussen en workshops voor onderwijspersoneel. In een begeleidingstraject help ik leerkrachten om binnen een aantal weken een ‘dynamische’ groep te begeleiden naar een fijne, betrokken groep. Kortom, een mooi divers takenpakket!

  Tel: 06 13 00 86 79

 • Hennie Nieuwenhuis – van de Kieft

  Hennie Nieuwenhuis – van de Kieft

  accountmanager en onderwijsadviseur

  Als accountmanager en onderwijsadviseur ben ik voortdurend in gesprek met het primaire onderwijsveld. Met enthousiasme en betrokkenheid denk ik mee in de uitdagingen die zich in het dynamische basisonderwijs voordoen. Ook vind ik het mooi om onderwijsprofessionals te begeleiden en samen met hen te zoeken naar mogelijkheden om zichzelf en het onderwijs verder te ontwikkelen.

  Tel: 06 10 04 31 32

 • Marieke Korevaar – van Stuijvenberg

  Marieke Korevaar – van Stuijvenberg

  Dyslexiebehandelaar

  Binnen Centraal Nederland ben ik werkzaam als dyslexiebehandelaar/orthopedagoog. Samenwerken met school en ouders vind ik belangrijk om tot een goede ontwikkeling te komen in het lezen en spellen. Het werken aan zelfvertrouwen door het laten opdoen van succeservaringen, geven mij veel energie. Ik geniet ervan als kinderen leesplezier ontwikkelen en zet mij hier graag voor in.

  Tel: 06 33 14 13 73

 • Heidi Olthuis

  Heidi Olthuis

  Junior Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  Naast mijn functie bij Centraal Nederland als junior onderwijsadviseur en dyslexiebehandelaar, werk ik ook in het onderwijs als leerkracht. Elke dag word ik er weer blij van als ik zie dat een kind tot ontwikkeling komt en het zelfvertrouwen, welzijn en de motivatie van het kind groeien! Samen met het kind en zijn/haar omgeving zoeken we naar de mogelijkheden en kansen. Mijn taak daarbij is onder andere om het kind te helpen in zijn ontwikkeling en te laten ervaren dat het waardevol is. Wat een geluk dat ik daarbij mag ondersteunen!

  Tel: 06 82 09 34 42

 • Marianne van Beek- van Hierden

  Marianne van Beek- van Hierden

  orthopedagoog en onderwijsadviseur

  In het basisonderwijs is geen dag hetzelfde en precies daar ligt mijn motivatie om in het onderwijswerkveld werkzaam te zijn. Ik geniet van de afwisselende opdrachten die ik als onderwijsadviseur doorloop! Steeds weer is het mooi om samen met scholen te werken aan het optimaliseren van onderwijs aan kinderen.

  Tel: 06 82 06 25 31

 • Lydia Stroober

  Lydia Stroober

  Dyslexiebehandelaar

  Ieder kind is uniek; dit maakt elk behandelingstraject weer anders. Het is mooi en dankbaar werk om de behandelingen af te stemmen op de specifieke behoeften van ieder kind. Een belangrijke basis daarvoor is het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Steeds weer prachtig om te zien als kinderen groeien in hun lees- en spellingsvaardigheden, zelfvertrouwen en motivatie! Daar genieten we samen van.

  Tel: 0633141379

Everanda Ax-van den Berg

Everanda Ax-van den Berg

Medewerker financiële administratie

Petra Blanken-de Haan

Petra Blanken-de Haan

Secretaresse

Ida Bruggeman-Ravenhorst

Ida Bruggeman-Ravenhorst

Administratief medewerker Jeugdhulp

Lieneke van Dasselaar-van de Streek

Lieneke van Dasselaar-van de Streek

Secretaresse directie en HR

Kozit Deib

Kozit Deib

Facilitair medewerker

Gertine Hoeve-van der Weide

Gertine Hoeve-van der Weide

Secretaresse accountmanagement en administratief medewerker Jeugdhulp

Erwin van Eikenhorst

Erwin van Eikenhorst

Financieel administrateur

Ria Knol

Ria Knol

Secretaresse

Juliette van de Kolk-Boog

Juliette van de Kolk-Boog

Administratief medewerker Jeugdhulp