Medewerkers

Hieronder vindt u al onze medewerkers.

 • Hilde Berkhoff-Ebbers

  Hilde Berkhoff-Ebbers

  Junior Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  Het volgen van de ontwikkeling van kinderen is bijzonder, boeiend en afwisselend. In mijn werk probeer ik dit zoveel mogelijk samen met ouders en leerkrachten te doen.Mijn taken bij Centraal Nederland bestaan uit het doen van psychologisch onderzoek en het behandelen van ernstige dyslexie. Het fantastisch om te zien hoe kinderen openbloeien tijdens een periode van behandeling waarin successen volop worden gevierd!

  Tel: 06 10 04 31 31

 • Rachelle Bette

  Rachelle Bette

  Dyslexiebehandelaar

  Als dyslexiebehandelaar vind ik het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden van een kind en diens successen te vieren. Het geeft mij veel voldoening om het zelfvertrouwen van een leerling te zien groeien, zodat het kind weer met plezier gaat leren. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede samenwerkingsrelatie en open communicatie met school en ouders.

  Tel: 06 33 44 13 36

 • Inge den Boef-Voortman

  Inge den Boef-Voortman

  Controller / Accountmanager

  Tel: 06 33 14 13 34

 • Ingrid Boerdijk

  Ingrid Boerdijk

  Dyslexiebehandelaar

  Ik werk nauw samen met het kind, de ouders en school aan de hand van onze eigen methode Taaltoren. Kinderen weer laten groeien in hun lees –en spellingontwikkeling en vooral in hun motivatie en zelfvertrouwen vind ik prachtig en waardevol. Het is geweldig om daar aan bij te kunnen dragen.

  Tel: 06 13 00 86 78

 • Ineke Bosch

  Ineke Bosch

  Psychologisch pedagogisch assistent (PPA)

  Tel: 06 33 14 13 66

 • Gerda Bouwman

  Gerda Bouwman

  Dyslexiebehandelaar

  Tel: 06 33 14 13 68

 • Eefje Brandsen-van Sligtenhorst

  Eefje Brandsen-van Sligtenhorst

  Onderwijsadviseur

  Sinds 2007 ben ik werkzaam als orthopedagoog bij Centraal Nederland.Ik heb een mooi breed takenpakket en werk als onderwijsadviseur leerlingenzorg, dyslexiebehandelaar en externe vertrouwenspersoon

  Tel: 06 33 14 13 62

 • Corrine Brink

  Corrine Brink

  Onderwijsadviseur

  Zoeken naar kansen, denken in oplossingen en geloven in mogelijkheden! Zo wil ik samen met scholen een bijdrage leveren aan onderwijs waarin kinderen, ongeacht de talenten die ze hebben, tot hun recht komen.

  Tel: 06 33 14 13 39

 • Corine Bruintjes-Noteboom

  Corine Bruintjes-Noteboom

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog | BIG 29051540525

  Tel: 06 33 14 13 67

 • Freek Büscher

  Freek Büscher

  Onderwijsadviseur / NVO orthopedagoog generalist | BIG 79927206031

  Vanuit mijn visie als orthopedagoog generalist probeer ik op een oplossings- en handelingsgerichte wijze aan te sluiten bij vraagstukken op het terrein van de leerlingenzorg binnen scholen.

  Tel: 06 33 14 13 40

 • Joyce Couprie-van Hall

  Joyce Couprie-van Hall

  Senior adviseur / Schoolpsycholoog

  Met passie voor onderwijs verbind ik graag school, ouders en leerlingen, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

  Tel: 06 10 04 31 32

 • Margreet Davelaar-Abbink

  Margreet Davelaar-Abbink

  Psychologisch pedagogisch assistente (PPA)

  Als PPA doe ik een deel van het individueel leerling onderzoek. Daarnaast neem ik toetsen af in groepsverband. Dit alles doe ik al jaren met veel betrokkenheid, zorgvuldigheid en plezier!

  Tel: 06 33 14 13 30

 • Iris Dekker-Kool

  Iris Dekker-Kool

  Junior Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  Binnen Centraal Nederland ben ik werkzaam als dyslexiebehandelaar. Ik werk nauw samen met het kind, zijn/haar ouders en school aan de lees- en spellingvaardigheden. Samen met het kind geniet ik van hun succeservaringen. Een band op bouwen, motiveren en een kind zelfvertrouwen laten opdoen is het belangrijkste in mijn werk!

  Tel: 06 33 14 13 74

 • Jeanet Drost-Crielaard

  Jeanet Drost-Crielaard

  Onderwijsadviseur / Coach

  Als taal- en leesspecialist denk ik graag met u mee over een optimale schoolontwikkeling. Ik geef nascholing op het gehele gebied van taal en lezen waarbij het leveren van maatwerk mijn uitgangspunt is. Ook ben ik inzetbaar als coach waarbij oplossingsgericht coachen centraal staat. Het mooie is dat een kleine stap in de goede richting meestal al voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten.

  Tel: 06 33 14 13 56

 • Ageeth Ebbers

  Ageeth Ebbers

  Dyslexiebehandelaar

  Als dyslexiebehandelaar vind ik het belangrijk om kinderen persoonlijke aandacht te kunnen geven. Ik geniet ervan ze te zien groeien in hun lees- en spellingsvaardigheden, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wanneer zij trots zijn op zichzelf, geeft dat mij een glimlach. Een goede samenwerking met ouders en scholen vind ik voor deze groei en ontwikkeling heel belangrijk.

  Tel: 06 33 14 13 75

 • Jolanda van Gent

  Jolanda van Gent

  Dyslexiebehandelaar

  Als logopedist ben ik bij het werken met kinderen altijd alert op onderliggende spraak- en taalproblemen. Mondelinge taal en spraak vormen de pijlers onder de geschreven taal. Waar nodig ben ik als dyslexiebehandelaar niet alleen bezig met het ontwikkelen van de vaardigheden op het gebied van lezen en spelling bij kinderen, maar ook met het stimuleren van de mondelinge taal en spraak (o.a. woordenschat, uitspraak van klanken en woorden). Goed kunnen lezen en spellen zijn belangrijke vaardigheden in onze maatschappij. Dat ik hier een bijdrage aan kan leveren en kinderen plezier in lezen kan bijbrengen maakt mijn werk waardevol.

  Tel: 06 82 05 94 20

 • Nienke van Guilik-Palm

  Nienke van Guilik-Palm

  Dyslexiebehandelaar

  Het plezier in het leren en lezen terugvinden, de stralende glimlach als een kind merkt dat hij/zij sprongen maakt met lezen en spellen, dat maakt het werk als dyslexiebehandelaar zo leuk, uitdagend en dankbaar!

  Tel: 06 33 14 13 70

 • Marlize ’t Hart-Visser

  Marlize ’t Hart-Visser

  Dyslexiebehandelaar

  In 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist. Omdat ik geïnteresseerd ben in de achtergrond van bepaalde problemen, heb ik ervoor gekozen om door te studeren voor orthopedagoog met als specialisatie leerlingenzorg. In 2012 ben ik afgestudeerd en sinds 2013 werk ik met veel plezier bij Centraal Nederland. Ik heb het heel goed naar mijn zin en vind het heerlijk om kinderen te motiveren, bij te kunnen staan en verder te kunnen helpen. Fantastisch vind ik het om te horen van leerlingen dat lezen echt wel leuk kan zijn. Extra mooi is het als hun inzet beloond wordt met vooruitgang en succeservaringen worden opgedaan!

  Tel: 06 33 14 13 47

 • Jannita Hellinga

  Jannita Hellinga

  Dyslexiebehandelaar

  Dyslexiespecialist en klinisch pedagoog. Ik geniet van mijn werk als behandelaar. Het is niet alleen fijn om te merken dat kinderen vorderingen maken, maar ook dat ze plezier in lezen krijgen. Dat is dan ook beslist een uitdaging! Belangrijk is de samenwerking tussen ouders, school en behandelaar. Het heeft een absolute meerwaarde voor de behandeling.

  Tel: 06 13 61 87 85

 • Janneke Knijnenburg-van den Beukel

  Janneke Knijnenburg-van den Beukel

  Psychologisch pedagogisch assistente (PPA)

  Tel: 06 33 14 13 54

 • Kirsten Knoppert-Hogebrug

  Kirsten Knoppert-Hogebrug

  Dyslexiebehandelaar

  Veiligheid, succesmomenten vieren, zelfvertrouwen, een band opbouwen en plezier vind ik erg belangrijk als dyslexiebehandelaar. Vanuit deze basis geef ik mijn behandelingen vorm.

  Tel: 06 33 14 13 64

 • Evithe van Kruistum

  Evithe van Kruistum

  Dyslexiebehandelaar

  Afgestudeerd als orthopedagoog en op dit moment werkzaam als dyslexiebehandelaar. Samen met het kind, ouder(s) en school werken we aan de lees- en spellingvaardigheden. Minstens zo belangrijk is het zelfvertrouwen en motivatie van een kind. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen kwaliteiten. Het is mooi om te zien hoe een kind groeit en trots op zichzelf kan zijn.

  Tel: 06 33 14 13 59

 • Relinda van Leeuwen-Pannekoek

  Relinda van Leeuwen-Pannekoek

  Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  Als dyslexiebehandelaar werk ik samen met de leerling, ouders en school aan de lees- en spellingresultaten van het kind. Het mooiste in dit werk is het zelfvertrouwen van kinderen weer zien groeien. Daarnaast neem ik als junior-adviseur dyslexie-onderzoeken af.

  Tel: 06 33 14 13 27

 • Janneke Nagelhoud-Krooneman

  Janneke Nagelhoud-Krooneman

  Dyslexiebehandelaar

  “If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn” – Ignacio Estrada

  Ik ben Janneke en werk bij Centraal Nederland als medebehandelaar dyslexie. Veiligheid, vertrouwen en succeservaringen vormen zoveel mogelijk het kader voor mijn behandelingen. Wanneer het kind voldoende zelfvertrouwen opbouwt, kan het op eigen kracht verder met lezen en spellen. Op deze manier zullen er ook op lange termijn succeservaringen zijn en prestaties blijvend verbeteren.

  Tel: 06 33 14 13 57

 • Sanneke Nap

  Sanneke Nap

  Dyslexiebehandelaar

  “Alles wat je aandacht geeft, groeit”

  Zelfvertrouwen en goed in zijn/haar vel zitten, zijn wat mij betreft de belangrijkste leervoorwaarden voor een kind. Door aandacht te geven aan succeservaringen, groeit het zelfvertrouwen van kinderen. Successen en het vieren van deze successen nemen daarom een belangrijke plek in binnen de dyslexiebehandelingen die ik geef. Naast dyslexiebehandelaar ben ik werkzaam als remedial teacher en leerkracht van groep 7 in het basisonderwijs.

  Tel: 06 33 14 13 38

 • Hetty Noordegraaf

  Hetty Noordegraaf

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog | BIG 89050807125

  Het werk voor en met kinderen is afwisselend en boeiend. Advisering van leerkrachten en ouders behoort tot mijn kerntaak. Daarbij is het steeds weer een uitdaging om het pedagogisch en didactisch functioneren van kinderen te volgen en te stimuleren. Met mijn werk hoop ik een bijdrage te leveren aan onderwijs op maat zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen met alle mogelijkheden die zij hebben.Als onderwijsadviseur Leerlingenzorg en GZ-psycholoog ben ik al geruime tijd werkzaam bij Centraal Nederland. Sinds 2013 is voor mij de functie Dyslexiebehandelaar daar bij gekomen.

  Tel: 06 33 14 13 45

 • Thea Noordhof-Dijkman

  Thea Noordhof-Dijkman

  Dyslexiebehandelaar

  Als logopedist heb ik ruim 20 jaar gewerkt binnen een eigen praktijk, de gezondheidszorg en in het (speciaal) onderwijs.Het begeleiden van kinderen en volwassenen met stem-, spraak-, taal-, lees-, spellings- en ontwikkelingsproblemen, de psychosociale aspecten hierbij en het coachen van ouder(s) en begeleider(s) is elke dag weer een mooie uitdaging!

  Tel: 06 33 14 13 73

 • Franca Paans-van het Goor

  Franca Paans-van het Goor

  Psychologisch pedagogisch assistente (PPA)

  Als PPA geniet ik van de zoektocht naar de unieke mogelijkheden van het kind. Van een gespannen glimlach naar een stralend kindergezicht; dat is mijn uitdaging tijdens deze zoektocht.

  Tel: 06 33 14 13 37

 • Anne Pleysier-Hannink

  Anne Pleysier-Hannink

  Onderwijsadviseur / NVO orthopedagoog generalist | BIG 79926917931

  Sinds april 2010 werk ik als onderwijsadviseur bij Centraal Nederland. Naast Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen heb ik een postdoctorale opleiding tot orthopedagoog generalist gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mijn werkzaamheden bij Centraal Nederland bestaan uit het coachen van intern begeleiders en leerkrachten via consultatieve overleggen en het uitvoeren van psychologische onderzoeken. Daarnaast werk ik als (hoofd)behandelaar dyslexie, interim-orthopedagoog en interim-intern begeleider. Mijn werkstijl laat zich omschrijven als oprecht betrokken, zorgvuldig, handelings- en oplossingsgericht.

  Tel: 06 33 14 13 77

 • Tirza Poot-van Woerden

  Tirza Poot-van Woerden

  Dyslexiebehandelaar

  Tel: 06 33 14 13 79

 • Karen Postma-Schakel

  Karen Postma-Schakel

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog | BIG 19909243325

  Tel: 06 33 14 13 58

 • Cora van Raamsdonk

  Cora van Raamsdonk

  Dyslexiebehandelaar

  ”Oog hebben voor kinderen begint met hart hebben voor kinderen.”

  Het is mijn passie om met kinderen te werken die speciale onderwijsbehoeften hebben. Als afgestudeerd orthopedagoog ben ik binnen Centraal Nederland werkzaam als dyslexiebehandelaar. Met mijn kennis en ervaring mag ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen met dyslexie. Ik ben mij bewust dat ik hen help met zaken waar zij moeite mee hebben. Daarom is een goede vertrouwensband zo belangrijk. Ook probeer ik kinderen het gevoel te geven dat ze mogen zijn wie ze zijn. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. Ik vind het mooi om te zien welke stappen deze kinderen maken door de ondersteuning die ze krijgen.

  Tel: 06 33 14 13 65

 • Arie Schuilenburg

  Arie Schuilenburg

  Onderwijsadviseur / GZ-psycholoog | BIG 39052464725

  Sinds jaren ben ik betrokken bij dyslexie. Ben  lid van de beleidsgroep en actief als onderzoeker.  Naast behandelingen die ik zelf uitvoer ben ik als hoofdbehandelaar werkzaam. Met drie collega’s heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van Taaltoren.Een ander specialisme is dyscalculie. Een aantal jaren geleden heb ik de dyscalculiemap ontwikkeld dat de leidraad is voor het doen van onderzoek en het vaststellen van dyscalculie.

  Tel: 06 33 14 13 46

 • Ine Vooys

  Ine Vooys

  Onderwijsadviseur | BIG 59049305925

  Tel: 06 33 14 13 60

 • Christel Vreekamp-Vinke

  Christel Vreekamp-Vinke

  Junior Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ –  Pippi Langkous

  In mijn werk als orthopedagoog streef ik ernaar om kinderen in hun eigen kracht te zetten.

  Talenten bij kinderen herkennen en versterken, moeilijkheden signaleren en gerichte hulp bieden, vind ik belangrijk. Werkzaamheden die ik uitvoer, zijn o.a. het geven van behandelingen voor ernstige dyslexie en hulpverlening binnen de Jeugd GGZ. Daarnaast doe ik psychologisch onderzoek en geef ik advies in de leerlingenzorg. Samenwerken met ouders en scholen doe ik graag. Mijn werkwijze is positief, geduldig, daadkrachtig, transparant en oplossingsgericht.

  Tel: 06 10 04 31 30

 • Nicole Wassink-Mijnders

  Nicole Wassink-Mijnders

  Onderwijsadviseur / Dyslexiebehandelaar

  In mijn werk als onderwijsadviseur en dyslexiebehandelaar is mijn motto: ‘altijd vooruit kijken’. Vanuit die gedachte kijken we samen waar en hoe ontwikkeling mogelijk is.

  Tel: 06 10 04 55 84

Everanda Ax-van den Berg

Everanda Ax-van den Berg

Medewerker financiële administratie

Petra Blanken-de Haan

Petra Blanken-de Haan

Secretaresse

Ida Bruggeman-Ravenhorst

Ida Bruggeman-Ravenhorst

Administratief medewerker aanmeldteam

Lieneke van Dasselaar-van de Streek

Lieneke van Dasselaar-van de Streek

Secretaresse directie en HR

Kozit Deib

Kozit Deib

Facilitair medewerker

Gertine Hoeve-van der Weide

Gertine Hoeve-van der Weide

Administratief medewerker aanmeldteam

Erwin van Eikenhorst

Erwin van Eikenhorst

Financieel administrateur

Ria Knol

Ria Knol

Secretaresse

Juliette van de Kolk-Boog

Juliette van de Kolk-Boog

Administratief medewerker aanmeldteam