Centraal Nederland

Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.
Als zorgaanbieder mogen wij naast scholen, ook gemeenten, kinderen, jongeren en hun ouders tot onze klantenkring rekenen. Wij verlenen deze zorg in de directe omgeving van onze klanten vanuit drie vestigingen en 72 behandellocaties.

Onze overtuiging

 

Staand in de traditie van het protestants-christelijk onderwijs geloven wij dat elk mens een unieke schepping van God is. Daarom is het kenmerk van goed onderwijs dat er aandacht is voor de uniciteit van elk kind. Met al hun specifieke eigenschappen en talenten mogen kinderen tot hun recht komen. Gods liefde voor mensen leert ons met speciale ogen naar de ander te kijken: met bewogenheid, compassie, vergevingsgezindheid, vertrouwen en hoop.

Voor de dagelijkse praktijk betekent dit dat dienstbaarheid, authenticiteit, doorzettingsvermogen en een oplossingsgerichte houding belangrijke kernwaarden zijn. Goed kijken en luisteren is de basis van al ons handelen. Dit geldt voor de omgang met kinderen, leerkrachten, directieleden en bestuurders. Pas als we de ander beter kennen, kunnen we in verbinding met die ander op weg gaan. Samen onderzoekend en samen ontdekkend op weg naar een oplossing op maat.

Onze missie

Wij werken aan onderwijs waar we met z’n allen trots op zijn!

Onderwijs waarin kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen zodat ze later een plek kunnen innemen in een wereld die voortdurend in verandering is. We werken aan onderwijsverbetering samen met alle betrokkenen: leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders. Daarbij

  • baseren we ons op kennis uit de onderwijswetenschappen en de actuele ontwikkelingen daarbinnen;
  • genereren we kennis uit de praktijk van het onderwijs;
  • delen we onze kennis en ervaringen met het onderwijsveld.

Wij optimaliseren goed vakmanschap van leraren.

Een vakbekwame leraar is eigenaar van het vak. Met de groei van het eigenaarschap, neemt niet alleen de kennis maar ook het zelfvertrouwen en de tevredenheid van de leraar toe! Een leraar die sterk in zijn vak staat, heeft oog voor de onderwijsbehoeften en de uniciteit van elk kind. Daardoor groeien werkvreugde en beroepstrots en verbeteren de leerresultaten. Daarom is het onze ambitie om zo veel mogelijk scholen te stimuleren om een lerende organisatie te worden. Zo krijgen we goed onderwijs waar we trots op mogen zijn, waar mensen met plezier werken en waar kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen!

Wij streven naar maatwerk.

Geen kind, geen leraar, geen school is hetzelfde. Daarom zoeken wij in elke situatie een passende oplossing. Dit geldt voor al onze diensten: voor onze leerlingbegeleiding, onze schoolontwikkeling, ons werk vanuit management & organisatie en voor de hulp die we geven als zorgverlener binnen de jeugdzorg op het gebied van dyslexie en Jeugd GGZ.

Wilt u meer weten over onze organisatie en werkwijze? Vraagt u dan via info@centraalnederland.nl onze brochure ‘Elke ontwikkeling kan wel een duwtje in de rug gebruiken…’ aan.

Onze keurmerken: