Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Extra geld voor ondersteuning van kinderen die het nodig hebben

Door de coronacrisis hebben veel kinderen minder aandacht bij het leren en ontwikkelen gekregen dan ze nodig hebben. Voor deze kinderen stelt het kabinet geld beschikbaar voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van juli 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. Hierbij valt te denken aan:

  • Een programma in één van de vakanties, zomer-, herfst-, of voorjaarsvakantie;
  • Een programma tijdens de schoolweken in de vorm van een verlengde schooldag;
  • Een individueel programma;
  • Een programma in groepjes.

Voor wie?

De subsidieregeling is bedoeld voor kinderen die leer- en ontwikkelingsachterstanden hebben opgelopen door de sluiting van de scholen vanwege de coronacrisis.

Er is per kind € 900,- beschikbaar. Elke school kan in 2020 voor ten hoogste 10% van het aantal leerlingen subsidie aanvragen. Voor achterstandsscholen is dit voor 20% van het aantal leerlingen.

Scholen zijn vrij in het invullen van de ondersteuningsprogramma’s voor de kinderen. Voorwaarde is dat elk programma gemiddeld minimaal 30 uur per leerling omvat.

Hoe aanvragen?

Scholen en besturen kunnen de subsidie aanvragen in verschillende tijdvakken.

1. Eerste tijdvak: subsidie indienen tussen 2 en 21 juni 2020
De uitvoering van de ondersteuning vindt dan plaats tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020. Dit is vooral bedoeld voor scholen die al bezig zijn met een programma voor de zomervakantie.

2. Tweede tijdvak: subsidie indienen tussen 18 augustus en 15 september 2020
De uitvoering van de ondersteuning vindt dan plaats tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2021.

3. Derde tijdvak
Indien er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken, wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak. De  aanvraagperiode zal in het najaar van 2020 zijn.

Wat kan Centraal Nederland hierin voor u betekenen?

Wij weten dat scholen het druk hebben, zeker in deze periode. Daarom denken wij graag met u mee bij deze ondersteuningsprogramma’s. Centraal Nederland kan u begeleiden bij:

1. Opstellen plan van aanpak
U kunt ons vragen voor het in kaart brengen van de achterstanden en het maken van een plan van aanpak dat op maat gesneden is voor de leerlingen die dat nodig hebben.

2. Aanvraag subsidie en coördinatie
U kunt hulp van ons krijgen bij het opstellen, uitwerken en coördineren van deze programma’s.

3. Uitvoering van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
U kunt de uitvoering van de ondersteuningsprogramma’s ook uitbesteden. Als dat u aanspreekt, dan gaan we graag met u in gesprek. Wij hebben veel expertise in huis voor de begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden. Speciaal daarvoor hebben we eigen programma’s ontwikkeld. Wij kunnen voor u ondersteuningstrajecten uitvoeren, zoals:

  • spellingbegeleiding; een inhaal- en ondersteuningsprogramma met onze, in eigen huis ontwikkelde methode SpellingSpeurders;
  • rekenbegeleiding; een inhaal- en ondersteuningsprogramma met onze, in eigen huis ontwikkelde methode RekenRovers;
  • begeleiding bij gedragsproblemen;
  • de ontwikkeling van executieve functies bij jonge kinderen;
  • de begeleiding van NT2-leerlingen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8 330 330.

Terug naar het overzicht