Maatregelen vanwege het corona-virus

Maatregelen voor onze dienst- en zorgverlening

Management en organisatie – schoolontwikkeling – leerlingenzorg
Mogelijk dienen bepaalde afspraken afgezegd of gewijzigd te worden. Uw adviseur neemt hiervoor in dat geval contact met u op.

Dyslexiebehandelingen
De behandelingen zullen in deze periode doorgaan. Ze zullen alleen op afstand plaatsvinden. De behandelaar neemt telefonisch of per mail contact met u op om de behandelingen af te stemmen.

Jeugd-GGZ behandelingen
De behandelingen zullen in deze periode doorgaan. De behandelaar informeert u als de behandeling op locatie niet doorgaat, maar op afstand gaat plaatsvinden.

Onderzoeken
De intake zal door middel van een telefonisch consult plaatsvinden. De behandelaar neemt daarvoor contact met u op.

De onderzoeken gaan in principe in deze periode door. Deze kunnen alleen face-to-face afgenomen worden. Als uw kind gezondheidsklachten heeft, dan gaat het onderzoek niet door. We vragen u in dat geval de afspraak telefonisch te annuleren.

Voorzorgsmaatregelen bij afspraken
U vindt de richtlijnen die wij volgen op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Bereikbaarheid Centraal Nederland
Wij zijn bereikbaar via info@centraalnederland.nl en via 085 -8 330 330

Terug naar het overzicht