AVG

Ondersteuning nodig bij implementatie AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Waaraan moet u denken? En wat kunt u uitbesteden aan Centraal Nederland?

De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. De nieuwe regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De AVG levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

De verwerking van persoonsgegevens moet voldoen aan beginselen van:

  • rechtmatigheid;
  • transparantie;
  • doelbinding;
  • juistheid.

U hebt de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

U bent verplicht verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt.

Vanaf 25 mei 2018 moet u aan de AVG voldoen. Vanaf deze datum geldt de AVG.

Verplichte maatregelen

Een organisatie mag geen (bijzondere) persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering bestaat. Basisscholen hebben te maken met bijzondere persoonsgegevens; van iedere leerling en medewerker verwerken ze immers het BSN.

Wat kan Centraal Nederland voor u betekenen?

Wilt u ondersteuning bij het implementeren van de AVG in uw organisatie? Centraal Nederland kan u daarbij van dienst zijn. Van het begeleiden bij de invoering tot en met het volledig verzorgen van een compleet AVG-beleidsplan, inclusief verwerkingsregister.

Meer informatie?

Neem contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.

Zie ook Tien Stappenplan AVG

Terug naar het overzicht