Blog – 5 Tips om aan de slag te gaan met je klas ná de lockdown

De basisscholen zijn weer open! Je klas is weer compleet. Gelukkig is de overheid tot het inzicht gekomen om basisscholen open te houden, want onderwijs is niet alleen een plicht, maar óók een recht. Maar hoe ga je nu verder na zo’n periode van thuisonderwijs?

Het sluiten van basisscholen met als argument dat daardoor ouders meer thuis zouden werken, ging er bij mij niet in. Het thuis hebben van de kinderen bevordert bepaald niet dat je thuis goed kunt werken. De meeste ouders proberen prioriteit te geven aan de kinderen, maar daardoor kan er niet gefocust gewerkt worden.

En dat is niet het enige nadeel aan thuisonderwijs. Zelfs kinderen die onder gunstige omstandigheden thuis konden werken, misten nog de sociale contacten.

Maar gelukkig, dit tijdperk ligt achter ons. De kinderen gaan weer naar school. Dat houden we zo, stel ik voor, want we zijn creatief genoeg om andere maatregelen te treffen, als dat nodig is.

Hoe nu verder in je klas?

Wat is het een verademing om als leerkracht je groep weer om je heen te hebben. Je hoort ze weer, je ziet ze weer, je wordt enthousiast en je maakt je plannen. Hoe starten we goed op? Wat hebben we van de eerste week geleerd? En hoe gaan we na de voorjaarsvakantie verder?

Zeker na een periode waarin er voor kinderen veel onzekerheden waren en waarin de omstandigheden van kinderen sterk verschilden, is het goed om de tijd te nemen om de beginsituatie van je groep en ieder kind helder te krijgen.

Maar hoe pak je dat aan? Wij geven je 5 tips om aan de slag te gaan met je klas ná de lockdown:

  1. Begin met het lastigste deel: neem de tijd en stilte om te reflecteren op je groep
  2. Schrijf de beginsituatie van je groep en van ieder kind op. Hoe gaat het met je klas? En met ieder kind apart?
  3. Stel vanuit wat je hebt opgeschreven de pedagogische doelen voor je groep op. Wat zijn voor je groep betekenisvolle opvoedkundige doelen? Bijvoorbeeld aandacht aan elkaar geven:
    – Voer dagelijks een kringgesprek over ervaringen in de lockdown of over actuele situaties;
    – Leer de kinderen wat je moet doen om actief te luisteren naar de ander.
  4. Daarna pak je de didactische kant op. Hoe bied je alle kinderen de kans om weer vertrouwen in de basisvaardigheden te krijgen en de volgende stap te kunnen zetten? Denk daarbij aan het werken in kleinere groepen.
  5. Maak een plan van aanpak voor de komende periode. Met alles wat je hebt opgeschreven, maak je een gericht plan van aanpak voor de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie.  Kun je daar wel wat ideeën bij gebruiken? Kijk dan eens op onze website:  https://centraalnederland.nl/kijk-op-karakter-karaktervorming-in-het-basisonderwijs/

Geniet de komende periode van gewoon goed onderwijs. Je zult dan ontdekken dat er geen kinderen zijn met achterstanden. Er zijn kinderen met onderwijsbehoeften! En daarom zijn ze weer op school.

Zou je eens willen sparren met een onderwijsadviseur? Dat kan! We staan graag voor je klaar. Neem contact met ons op via: info@centraalnederland.nl. Je kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.

Marien Bikker
directeur-bestuurder

 

 

 

Terug naar het overzicht