Maatregelen vanwege het corona-virus

We zijn in een onwerkelijke periode gekomen. De afgelopen dagen zijn de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus in een stroomversnelling geraakt. Het houdt ons allen bezig.

De gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers staat voorop. Onze dienstverlening wordt daarom op een andere wijze ingevuld, met als doel om u op een verantwoorde wijze diensten te kunnen blijven leveren. Iedere dag vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats, hierdoor kan het zijn dat we op korte termijn andere en/of aanvullende maatregelen zullen treffen. Daarover zullen we u via onze nieuwsbrief en onze website informeren.

De onderstaande maatregelen gelden voor de komende drie weken, van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april a.s. Wij volgen hiermee de aanbevelingen van de Rijksoverheid en het RIVM op.

We blijven voor kinderen, ouders, onderwijsgevenden, directies en besturen beschikbaar. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Marien Bikker
directeur-bestuurder

________________________________________________

Maatregelen voor onze dienst- en zorgverlening

Management en organisatie – schoolontwikkeling – leerlingenzorg
Mogelijk dienen bepaalde afspraken afgezegd of gewijzigd te worden. Uw adviseur neemt hiervoor in dat geval contact met u op.

Dyslexiebehandelingen
De behandelingen zullen in deze periode doorgaan. Ze zullen alleen op afstand plaatsvinden. De behandelaar neemt telefonisch of per mail contact met u op om de behandelingen af te stemmen.

Jeugd-GGZ behandelingen
De behandelingen zullen in deze periode doorgaan. De behandelaar informeert u als de behandeling op locatie niet doorgaat, maar op afstand gaat plaatsvinden.

Onderzoeken
De intake zal door middel van een telefonisch consult plaatsvinden. De behandelaar neemt daarvoor contact met u op.

De onderzoeken gaan in principe in deze periode door. Deze kunnen alleen face-to-face afgenomen worden. Als uw kind gezondheidsklachten heeft, dan gaat het onderzoek niet door. We vragen u in dat geval de afspraak telefonisch te annuleren.

Voorzorgsmaatregelen bij afspraken
U vindt de richtlijnen die wij volgen op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Bereikbaarheid Centraal Nederland
Wij zijn bereikbaar via info@centraalnederland.nl en via 085 -8 330 330