Maatregelen vanwege het corona-virus

De maatregelen, die de overheid met betrekking tot het corona-virus heeft getroffen, bepalen in grote mate ons doen en laten, ondanks dat de basisscholen weer opengaan.

De gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers staat voorop. Onze dienstverlening wordt daarom op een andere wijze ingevuld, met als doel om u op een verantwoorde wijze diensten te kunnen blijven leveren. Iedere dag vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats, hierdoor kan het zijn dat we op korte termijn andere en/of aanvullende maatregelen zullen treffen. Daarover zullen we u via onze nieuwsbrief en onze website informeren.

De onderstaande maatregelen gelden voor de komende vier weken, van maandag 4 mei tot en met maandag 29 mei a.s. Wij volgen hiermee de aanbevelingen van de Rijksoverheid en het RIVM op. We blijven voor kinderen, ouders, onderwijsgevenden, directies en besturen beschikbaar. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Marien Bikker
directeur-bestuurder

___________________________________________________________________

Maatregelen voor onze dienst- en zorgverlening

Management en organisatie – schoolontwikkeling 

De inzet is om opdrachten zoveel als mogelijk uit te voeren. Zonder uw specifieke toestemming bezoeken wij u niet op uw locatie. Uw adviseur neemt voor de uitvoering van lopende werkzaamheden contact met u op. Voor nieuwe vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of via info@centraalnederland.nl.

Leerlingenzorg

De inzet is om opdrachten zoveel als mogelijk uit te voeren. Dit betreft in ieder geval de consultatieve leerlingbegeleiding.
Nu de scholen weer open gaan kunnen wij ons voorstellen dat u nieuwe vragen heeft op het gebied van de leerlingenzorg. Leerlingonderzoeken kunnen onder voorwaarden weer plaatsvinden in locaties die wij daarvoor beschikbaar hebben. U kunt contact opnemen met uw adviseur, uw accountmanager of via info@centraalnederland.nl.
Zonder uw specifieke toestemming bezoeken wij u niet op uw locatie. Uw adviseur neemt voor de uitvoering van lopende werkzaamheden contact met u op.

Dyslexiezorg

Aanmelding
U kunt kinderen die voor dyslexiezorg in aanmerking komen aanmelden via jeugdhulp@centraalnederland.nl

Onderzoeken
De intake zal door middel van een telefonisch consult plaatsvinden. De hoofdbehandelaar neemt daarvoor contact met u op.
De onderzoeken gaan in principe in deze periode door. Voor een deel vinden deze op afstand plaats en voor een deel face-to-face. Wij hebben daar onze onderzoeksruimten voor aangepast. U ontvangt bij het maken van een afspraak een instructie. Indien uw kind gezondheidsklachten heeft, dan gaat het onderzoek niet door. We vragen u in dat geval de afspraak telefonisch te annuleren

Dyslexiebehandelingen
De behandelingen zullen in deze periode doorgaan. Ze zullen op afstand plaatsvinden. De behandelaar neemt telefonisch of per mail contact met u op om de behandelingen af te stemmen.

Jeugd-GGZ

Onderzoeken
De intake zal door middel van een telefonisch consult plaatsvinden. De regiebehandelaar neemt daarvoor contact met u op.
De onderzoeken gaan in principe in deze periode door. Voor een deel vinden deze op afstand plaats en voor een deel face-to-face. Wij hebben daar onze onderzoeksruimten voor aangepast. U ontvangt bij het maken van een afspraak een instructie. Indien uw kind gezondheidsklachten heeft, dan gaat het onderzoek niet door. We vragen u in dat geval de afspraak telefonisch te annuleren.

Behandelingen

De behandelingen zullen in deze periode doorgaan. De behandelaar informeert u als de behandeling op locatie niet doorgaat, maar op afstand gaat plaatsvinden.

Voorzorgsmaatregelen bij afspraken

U vindt de richtlijnen die wij volgen op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Bereikbaarheid Centraal Nederland

Wij zijn bereikbaar via info@centraalnederland.nl en via 085 -8 330 330.