Onderwijsadviseur / vertrouwenspersoon (m/v)

Bent u op zoek naar een uitdagende baan en voldoet u aan de functie-eisen, dan nodigen wij u uit te solliciteren naar de functie van

Onderwijsadviseur / vertrouwenspersoon (m/v)

De Veilige School is een belangrijk thema in het aanbod van Centraal Nederland. Een veilig schoolklimaat kent veel aspecten. Hier houden we ons actief mee bezig en we zijn betrokken bij het de uitvoering van het veiligheidsbeleid bij verschillende scholen en schoolverenigingen. Opdrachtgevers zijn meerjarige contracten met ons aangegaan met als doel bij te dragen aan de implementatie en bewaken van de kwaliteit van het veiligheidsbeleid.

Functie:
Na een inwerkperiode heeft u de o.a. volgende taken:

 • het adviseren van besturen, directies, managers en leerkrachten in het primair onderwijs;
 • het bijdragen aan de ontwikkeling van veiligheidsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs;
 • het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van diensten op het gebied van veiligheidsbeleid;
 • deelname aan interne deskundigheidsbevordering en intervisie;
 • het vormgeven aan de taak van externe vertrouwenspersoon bij verschillende schoolverenigingen. Dit houdt concreet in advisering van besturen, en directies, het vorm geven aan de behandeling van klachten volgens de klachtenregeling, maar ook het begeleiden van interne vertrouwenspersonen bij hun taak en het leiden van intervisiegroepen.

Vereisten:

 • afgestudeerd als onderwijskundige, pedagoog, gz-psycholoog,nvo-orthopedagoog-generalist, schoolpsycholoog;
 • een Christelijke levensovertuiging;
 • innovatief, ondernemend en integer;
 • goede schriftelijke en mondeling communicatievaardigheden;
 • goede omgang met conflictsituaties en tegenstrijdige belangen;
 • expertise op het gebied van Veiligheidsbeleid of bereid om deze expertise in korte tijd op te gaan doen;
 • intern een teamspeler, extern een netwerker;
 • in het bezit van rijbewijs B.

 Arbeidsvoorwaarden:

 • dienstverband van 0,2 tot 0,4 formatieplaats;
 • contract voor twee jaar met mogelijkheid tot verlenging;
 • standplaats nader overeen te komen.

Inlichtingen:
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt je contact opnemen met mw. Eefje Brandsen, projectleider veiligheidsbeleid. ebrandsen@centraalnederland.nl. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder, mbikker@centraalnederland.nl.

Reacties: 

Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 2 november richten aan de directeur-bestuurder van de Stichting L.P.C. SBD “Centraal Nederland”, drs. M.J. Bikker, Postbus 233, 8070 AE Nunspeet of via info@centraalnederland.nl, onder vermelding van vacaturenummer 2018-11.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Terug naar het overzicht