Begeleiding van gedragsmoeilijkheden

Begeleiding van gedragsmoeilijkheden voor kind, ouders en school

Heeft uw kind gedragsmoeilijkheden? Hoe kun je een kind helpen dat angstig is of overmatig bezorgd en prikkelbaar gedrag laat zien? Wat doe je als een kind regelmatig sombere buien heeft? Welke begeleiding vraagt een kind dat snel is afgeleid?

Centraal Nederland biedt vanuit het expertiseteam CN Gedrag diagnostiek aan naar onder andere AD(H)D, (faal-)angst en stemminsproblemen. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op de moeilijkheden bij een kind en hoe thuis en op school de beste begeleiding is te bieden. Wij leggen niet alleen de nadruk op wat moeilijk is of wat moeizaam gaat maar juist op de sterke kanten van het kind. Wat gaat goed? Waarbij heeft het kind meer steun nodig? Onze uitgangspunten zijn altijd handelings- en oplossingsgericht!

Behandeling

Na de diagnostiek start een behandelfase waarbij we met alle betrokkenen kijken wat nodig is om de moeilijkheden te overwinnen. Vaak zitten in de behandeling elementen van psycho-educatie (uitleggen wat er aan de hand is) en van de cognitieve gedragstherapie (bijvoorbeeld helpende gedachten formuleren). Wij beschikken over een ruim aanbod aan behandelmethodieken. Samen met het kind en zijn of haar omgeving beslissen we hoe het behandeltraject eruit gaat zien. Elk kind is uniek en wij passen ons daarbij aan.

Naast individuele behandelingen bieden we ook groepsbehandelingen aan. De behandeling kan zich richten op het kind, maar ook op ondersteuning van ouders en leerkrachten. De begeleiding aan ouders en leerkrachten kan bestaan uit losse consulten maar het volgen van een training of workshop behoort ook tot de mogelijkheden. Uit ervaring weten wij dat de ondersteuning aan ouders en leerkrachten heel belangrijk kan zijn.

Naast de diagnostiek en behandeling van AD(H), angst en stemmingstoornissen bieden wij ook:

  • gedragstherapie of psycho-educatie aan kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, bijvoorbeeld bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs;
  • trainingen in het reguleren van emoties bij kinderen die disruptief, opstandig gedrag laten zien (ODD);
  • sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen en jongeren. Niet alleen kinderen waarbij een diagnose gesteld is, hebben behoefte aan begeleiding. Ook als er (nog) geen sprake is van (ernstige) gedragsproblemen kan begeleiding wenselijk zijn. Informeer naar de mogelijkheden voor preventieve begeleiding van kinderen of ondersteuning en voorlichting voor ouders en school.

Vergoeding

De onderzoeken en behandelingen worden, na een verwijzing van (meestal) de huisarts, vergoed vanuit de generalistische basis GGZ. Informeer bij info@centraalnederland.nl naar de precieze mogelijkheden binnen uw regio. Hiernaast kunnen ook particuliere onderzoeken en behandelingen/trainingen (individueel en in groepsverband) aangevraagd worden.

Naast de diagnostiek en behandeling van AD(H), angst en stemmingstoornissen bieden wij ook:

  • gedragstherapie of psycho-educatie aan kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, bijvoorbeeld bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs;
  • trainingen in het reguleren van emoties bij kinderen die disruptief, opstandig gedrag laten zien (ODD);
  • sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen en jongeren. Niet alleen kinderen waarbij een diagnose gesteld is, hebben behoefte aan begeleiding. Ook als er (nog) geen sprake is van (ernstige) gedragsproblemen kan begeleiding wenselijk zijn. Informeer naar de mogelijkheden voor preventieve begeleiding van kinderen of ondersteuning en voorlichting voor ouders en school.

Meer weten?

Ons expertiseteam CN Gedrag houdt zich bezig met onderzoek naar en behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen. Het team bestaat uit NVO orthopedagogen-generalist, GZ-psychologen (BIG), orthopedagogen en psychologen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@centraalnederland.nl.

Bijlage

2017-01 maandoverzicht wachtlijst Basis-GGZ