Training contactpersoon en vertrouwenspersoon

Wilt u een interne contactpersoon die groeit in zijn functie voor vertrouwenskwesties en veiligheidsmaatregelen? Wilt u dat deze persoon zich ontwikkelt met actuele informatie, casusbespreking en intervisie? En wenst u de functie van vertrouwenspersoon meer vorm te geven door de voorlichting binnen de school hierover te verbeteren?

Bij Centraal Nederland kunnen (toekomstige) contactpersonen een training volgen, individueel maar ook in groepen (bijvoorbeeld voor een schoolvereniging). De deelnemer ontwikkelt zich in zijn functie door kennisontwikkeling, casusbespreking en intervisie. Ook weet hij de functie meer vorm te geven door de voorlichting binnen de school te verbeteren. De training is zowel voor contactpersonen uit het primair als uit het voortgezet onderwijs.

In drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur komen aan de orde:

  • werken met (eigen) klachtenprocedure;
  • (afgrenzing van de) taken van de interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon;
  • het opzetten van een vertrouwensgroep;
  • voorlichtings- en weerbaarheidslessen preventie intimidatie;
  • actuele ontwikkelingen, zoals de pestwet, meldcode, pesten op de werkvloer, omgaan met agressie, etc.;
  • kennisnemen van allerlei materialen; met name ook zelf ontwikkelde materialen;
  • oefenen van gespreksvaardigheden met concrete casus: soorten gesprekken; omgaan met sterke emoties; gespreksfaseringen.

Kosten

  • Drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur, met een maximum van 12 deelnemers € 1680,-, excl. BTW.
  • Twee bijeenkomsten van tweeënhalf uur, kosten € 1200,- excl. BTW. Hierbij wordt de module ‘gespreksvaardigheden’ niet behandeld.
  • Kiest u voor individuele deelname? Dan zijn de kosten €200,00 per persoon (bij een groep van minimaal 6 deelnemers).

Externe vertrouwenspersoon

Steeds meer scholen/schoolverenigingen benoemen een externe vertrouwenspersoon van Centraal Nederland. Onze vertrouwenspersonen zijn goed opgeleid, kennen de onderwijsomgeving van binnenuit, zijn bekend met onderwijskundige zaken en kunnen inschatten hoe reëel een klacht is.

Op zoek naar een training voor interne contactpersonen of naar een externe vertrouwenspersoon?

Neem dan contact op via mail of bel 085 – 8 330 330.

 

NB. De activiteit “Training contactpersoon en vertrouwenspersoon” is gevalideerd door de registercommissie en is te vinden onder het registernummer 9pGkms3ktb en met 9 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl