Samenspel 1 en 2                 

Samenspel, samen sta je sterker!

Vriendschappen met leeftijdsgenoten zijn van grote waarde voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Maar niet elk kind vindt even gemakkelijk aansluiting bij andere kinderen.

Gelukkig! Vaardigheden zijn handelingen die kunnen worden aangeleerd. Sociale vaardigheden dus ook! Door deze aan te leren en te oefenen is een proces van gedragsverandering op gang te brengen. Samenspel, samen sta je sterker is een training waarin sociale vaardigheden worden aangeleerd en geoefend. Samenspel kent twee varianten: één voor de onderbouw en één voor de midden- en bovenbouw van de basisschool.
De training is op school in kleine groepjes buiten de klas te geven door een leerkracht die heeft deelgenomen aan de workshop over Samenspel. Dit is een workshop van één dagdeel voor elke variant van Samenspel.

Welke kinderen komen in aanmerking voor Samenspel?

 

  • Het gedrag van deze kinderen is al langere tijd een reden voor zorg en in een eerder stadium is hierover contact met de ouders geweest.
  • Kinderen met storend gedrag; ze schelden anderen regelmatig uit, zoeken ruzie, dreigen, dagen uit, zijn regelmatig betrokken bij vechtpartijen.
  • Kinderen met sociaal inadequaat gedrag; ze proberen aansluiting te vinden maar doen dat lomp of agressief, reageren fel op onopzettelijke storingen van anderen, wijzen anderen af door onaardige dingen te zeggen.
  • Kinderen met sociaal geïsoleerd gedrag; ze spelen vaak alleen, nemen een afwachtende houding aan, praten zacht of nauwelijks, hebben weinig of geen vriendjes, tonen geen initiatieven.

Op speelse wijze de kinderen een aantal belangrijke sociale vaardigheden leren?

Neem dan contact op met kpostma@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

 

Bijlage:

Folder Samenspel 1 en 2

Samenspel 1, voor kinderen van groep 2 tot en met groep 4

Op speelse wijze leren de kinderen een aantal belangrijke sociale vaardigheden. Dit vindt plaats in:

  • 10 trainingslessen over 5 thema’s;
  • 5 groepslessen;
  • 10 huiswerkopdrachten om thuis te oefenen.

Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de kinderen.

€ 185,-
Incl. BTW, verzend- en admin. kosten

Aanvragen

Samenspel 2, voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8

Op speelse wijze leren de kinderen een aantal belangrijke sociale vaardigheden. Dit gebeurt in:

  • 8 trainingslessen over 8 thema’s;
  • 8 groepslessen;
  • 8 huiswerkopdrachten om thuis te oefenen.

Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de kinderen.

€ 185,-
Incl. BTW, verzend- en admin. kosten

Aanvragen

Sets van 5 werkboeken kunnen additioneel besteld worden.

€ 35,-
Incl. BTW, verzend- en admin. kosten

Aanvragen