Meldcode       

Signaleren en melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Organisaties en beroepsbeoefenaars in de sectoren gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, kinderopvang en onderwijs zijn wettelijk verplicht een meldcode te hebben: een stappenplan waarin staat hoe professionals in deze sectoren moeten handelen bij het signaleren en melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Centraal Nederland is op de hoogte van de Wet verplichte meldcode en kan u helpen bij de volgende vragen:

  • Hoe herken je signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld?
  • Op welke manier geef je vorm aan de stappen van de meldcode?
  • Hoe voer je de communicatie met ouders?
  • Hoe houd je dossiers bij en leg je vertrouwelijke gegevens vast?

Trainingen op maat?

Neem contact op via mail of bel 085 – 8 330 330.

Bijlagen:

Tien Tips

 

 

Johan de Jong
helpt u graag verder

Mail naar jdejong@centraalnederland.nl
of bel 06-33141371

Johan de Jong helpt u graag verder
Johan de Jong helpt u graag verder