Training Omgaan met autisme

Hoe kun je het beste reageren op het gedrag van een kind met autisme? Wat kun je doen om de wereld voor het autistische kind helderder te maken? Hoe krijg je grip op het ‘autistisch’ denken?

Voor veel leerkrachten is het gedrag van kinderen met autisme vaak onlogisch, onbegrijpelijk en onvoorspelbaar. Dit komt omdat de informatieverwerking en waarneming van kinderen met autisme anders verloopt. Een plan van aanpak is vaak moeilijk te maken voor het autistische kind en het kan een hele zoektocht zijn om praktische aanpassingen te vinden die werken. Centraal Nederland helpt leerkrachten om het autistisch denken te begrijpen met een cursus die niet alleen de theorie behandelt maar ook richtlijnen geeft voor het handelen in de praktijk.

Cursus voor leerkrachten

In 3 bijeenkomsten van 2 uur,

  • kijken we niet alleen naar de ‘buitenkant’ van het autistische gedrag maar juist ook naar de ‘binnenkant’. Wat is de oorzaak van het gedrag? Welke ‘puzzelstukjes’ ontbreken er waardoor het kind niet komt tot wat er van hem wordt gevraagd?
  • gaan we op zoek naar manieren van belonen, negeren en/of straffen bij autistische kinderen. Hoe kun je het beste reageren?
  • leren de deelnemers het gedrag van een kind met autisme te observeren en te analyseren aan de hand van het S→G←G-model (situatie, gedrag, gevolg), waarbij we ‘ongewenst’ gedrag willen veranderen in ‘gewenst’ gedrag.
  • bespreken we aan de hand van ingebrachte casussen en uitgevoerde opdrachten de achterliggende theorieën en praktische tips.

Doelgroep:

De cursus is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van zowel de onderbouw als de bovenbouw van het basisonderwijs en kan ook voor schoolteams worden verzorgd.

Trainer:

Krista Sleurink, GZ-psycholoog

Hoorcollege

We bieden tevens de mogelijkheid van een hoorcollege van 2,5 uur aan over. Hierbij zullen de theoretische achtergrond en praktische handvatten centraal staan.

Voortgezet onderwijs

Ook docenten in het voortgezet onderwijs bieden wij een cursus ‘Omgaan met autisme’ aan. Dezelfde onderwerpen zoals hierboven omschreven komen aan de orde, aangepast aan de leeftijd van de scholieren en de situatie in het voortgezet onderwijs.

Meer weten?

Als u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Krista Sleurink, ksleurink@centraalnederland.nl

N.B. De activiteit Omgaan met autisme is gevalideerd door de registercommissie en is te vinden onder het registratienummer: xxteAhA77R met 9 (register)uren in registerleraar.nl.